Anketa Dela: Nasprotniki enakih pravic vodijo

Polovica (42 %) anketirancev podpira izenačitev pravic istospolnih z različnospolnimi pari, polovica pa ji nasprotuje (41 %).

Objavljeno
29. november 2015 20.54
Zoran Potič
Zoran Potič
Ljubljana - Mnenja slovenske populacije o zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, o katerem bomo odločali 20. decembra na referendumu, so različna, ugotavljamo v tokratni anketi Dela. Meritev, ki je bila opravljena sredi novembra, torej dober mesec pred referendumom, kaže, da približno polovica (42 odstotkov) anketirancev podpira izenačitev pravic istospolnih z različnospolnimi pari, polovica pa ji nasprotuje (41 odstotkov). Slaba petina se ni znala opredeliti.

Vendar se ta ugotovitev nanaša na celotno populacijo, saj smo spraševali ne glede na to, ali se nameravajo udeležiti referenduma ali ne. Ob križanju sociodemografskih podatkov dobimo statistično značilne ugotovitve, ki potrjujejo domneve: najodločnejši podporniki zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih so podporniki Združene levice, saj ga podpira skoraj 70 odstotkov vseh, ki so sodelovali v anketi. Med podporniki so tudi ljudje v starostni skupini od 18 do 25 let, študentje in ženske. Izenačitvi pravic parov izrazito nasprotujejo podporniki SDS (76 odstotkov sodelujočih v anketi), prav tako podporniki SMC (53 odstotkov vseh sodelujočih v anketi) pa ljudje z osnovnošolsko izobrazbo, starejši od 50 let (polovica sodelujočih), upokojenci in moški.

Med verjetnimi udeleženci referenduma (ki se ga bodo zagotovo udeležili) prevladujejo tisti, ki ne podpirajo izenačitve pravic različnih parov - za zakon je v tem primeru 42 odstotkov vprašanih, proti pa 53 odstotkov.

Naslednje pomembno vprašanje pred referendumom je udeležba. To je vedno težko napovedati, saj so se doslej vse napovedi izkazale za preoptimistične in je bila udeležba običajno nižja, kot so kazale ankete. Gotovost udeležbe je napovedalo 28 odstotkov vprašanih, verjetnost pa še dodatnih 15 odstotkov, kar skupaj pomeni 43-odstotno udeležbo. Tistih, ki napovedujejo, da zagotovo (37 odstotkov) ali verjetno ne bodo (11 odstotkov) šli na referendum, je več oziroma 48 odstotkov. Iz ankete lahko izluščimo ugotovitev, da se na referendum ne bo odpravilo veliko ljudi, s križanjem podatkov pa lahko dodamo ugotovitev, da so za odhod nanj najbolj motivirani volivci SDS, saj je dobrih 60 odstotkov vseh, ki so sodelovali v anketi, odgovorilo, da se nameravajo zagotovo udeležiti referenduma.

Prav udeležba bo eden pomembnejših dejavnikov za morebitni uspeh referenduma, saj morajo pobudniki, ki nasprotujejo zakonu, doseči dva cilja - na referendumu morajo doseči zavrnitev zakona, torej ga mora zavrniti več kot polovica udeleženih volivcev, poleg tega mora biti proti 20 odstotkov vsega volilnega telesa, to je okoli 343.000 vseh volivcev.

V nadaljevanju nas je zanimalo, kako dobro anketiranci poznajo zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih. Natančno 60 odstotkov vprašanih je odgovorilo, da predmet referenduma poznajo, dobra tretjina pa, da vsebine zakona ne poznajo. Preverili smo tudi, katere trditve so jim bližje. Dobrih 40 odstotkov anketirancev meni, da je zakon, o katerem bodo odločali, pomemben del odprte in nesovražne družbe. Veliko manj (12 odstotkov) jih meni, da gre pri referendumu za prihodnost otrok ali pa da zakon odpravlja zvezo moškega in ženske (7 odstotkov).