Anton Guzej z 72 plačami odpravnine?

Prvi razkrivamo vsebino aneksov k pogodbi o zaposlitvi generalnega direktorja RTV. Pogodbo z Antonom Guzejem je sklenil tedanji predsednik programskega sveta Stane Granda. Je programski svet sploh vedel za anekse, ki so jih dodajali k pogodbi?

Objavljeno
09. junij 2010 23.01
Klara Škrinjar
Klara Škrinjar
Ljubljana - Po vseh peripetijah, ki smo jim priča v zadnjem času na javnem zavodu RTV Slovenija, zlasti okrog imenovanja novega vodstva, smo v uredništvu pridobili informacije o tem, da je imel generalni direktor RTV Anton Guzej menda »izjemno nenavadno« pogodbo o zaposlitvi, skupaj z dvema aneksoma, ki sta ju podpisala Guzej in tedanji predsednik programskega sveta Stane Granda.

V enem od njiju je predvidena tudi nenavadno visoka odpravnina - skupaj kar 72 bruto plač. Po uredbi o plačah direktorjev v javnem sektorju je generalni direktor RTV Slovenija sicer uvrščen v 60. plačni razred, kar znaša 4592,86 evra bruto (brez dodatkov). Če ta znesek pomnožimo z 72, ugotovimo, da bi Guzej dobil kar 330.685,92 evra.

Anton Guzej je mandat direktorja RTV Slovenija nastopil 28. februarja 2006. Ko mu je konec letošnjega februarja mandat potekel, je bil imenovan za vršilca dolžnosti, saj razpis za novega direktorja ni bil pravočasno pripravljen. V tem času so v javnost začele prihajati informacije, da ima Guzej za javni sektor precej nenavadno pogodbo o zaposlitvi, zlasti skrivnostna sta bila njena dva aneksa.

»Anton Guzej ima pogodbo, ki ji ni para v javnem sektorju,« je dejal naš vir, ki je želel ostati neimenovan. Tako so, denimo, v 18. členu Guzejeve pogodbe o zaposlitvi zapisana določila o predčasni razrešitvi. RTV ne more razrešiti generalnega direktorja iz nekrivdnih razlogov, preden se mu izteče mandat. Če pa se to vendarle zgodi, Guzeju pripada odpravnina v višini 12 bruto plač. Odpravnine ne bi dobil le, če bi bil krivdno razrešen.

A to še ni vse: junija 2008 je bil sklenjen prvi aneks k pogodbi. Ta je odpravnino povišal na 24 plač (povprečje zadnjih 12 izplačanih bruto plač direktorja z vsemi dodatki). Poleg tega je predvidel še eno zelo zanimivo okoliščino, in sicer da mu odpravnina v višini 24 plač pripada tudi v primeru zavrnitve podpisa nove pogodbe. Če bi RTV namreč razrešila generalnega direktorja iz krivdnih ali nekrivdnih razlogov, bi mu morala v podpis ponuditi novo pogodbo, z uvrstitvijo v 55. plačni razred. In še: če bi se v sodnem postopku ugotovilo, da je bil generalni direktor nezakonito razrešen iz krivdnih razlogov, bi mu bil RTV dolžan plačati »kazen« v višini trikratne odpravnine. Če ta podatek preprosto prevedemo v številke, bi to zneslo 72 direktorskih plač.

»Ni natančnega standarda, ki bi določal, do šest ali 12 plač odpravnine je v redu, več pa ne. Je pa vprašanje, ali je ta zavod tako uspešno posloval, da si to lahko privošči. Del prava je tudi etika in morala. Takšna odpravnina bi lahko bila ekscesna in morda tudi pravno sporna,« nam je dejal strokovnjak dr. Bojan Bugarič.

Na začetku letošnjega leta je bil pogodbi pridan še aneks št. 2, ki smo ga v Delu deloma že razkrili - da je Anton Guzej imenovan za vršilca dolžnosti za šest mesecev po izteku mandata oziroma do imenovanja novega direktorja, a po novem zakonu, ki pa ga (še) ni.

Iz tiskane izdaje Dela