Arheologi odmikajo gradnjo vodovoda na Vinjem Vrhu

Raziskave na Vinjem Vrhu so ocenjene na 1,6 milijona evrov, kar je dvakrat več, kot bo stal vodovod.

Objavljeno
19. avgust 2013 16.46
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Zdenka Lindič - Dragaš, Novo mesto
Zdenka Lindič - Dragaš, Novo mesto

Šmarješke Toplice – V občini Šmarješke Toplice začenjajo graditi vodovod na območju Vinjega Vrha, kjer imajo prebivalci le kapnico in jim pitno vodo dovažajo s cisternami. Vodovod načrtujejo že leta, v prvi fazi pa ga bodo dobili le v spodnjem delu Vinjega Vrha. Vzrok je arheologija.

Občina Šmarješke Toplice je med tistimi, v katerih povsod, kjer zakopljejo, naletijo na arheološke najdbe. Te so tudi na redkih krajih, ki niso evidentirani kot arheološka območja, kar se je zgodilo pred kratkim pri gradnji dodatnega parkirišča ob občinski stavbi v Šmarjeti. Gradbeni stroji so obstali kmalu po začetku del, saj so nepričakovano zakopali v arheološke ostanke.

Enomesečne raziskave arheologov so pokazale, da gre za ostanke večjega gospodarskega objekta iz rimskih časov od 1. do 3. stoletja. Dobro so ohranjeni kamniti temelji in tlaki iz kamna, ki verjetno izvira iz bližnjega potoka Toplica, medtem ko konstrukcije objekta, ki je bila verjetno lesena, ni več. Stavba se nadaljuje še zunaj prostora, ki je predviden za občinsko parkirišče, kar nakazuje, da je bil na tem območju večji kompleks. Arheologi so našli tudi nekaj ostankov lončenih izdelkov, strešnikov in železni predmet, ki bo »zgovornejši« po restavriranju.

Ministrstvo razume, pomagati ne more

Arheološkim raziskavam, ki podražijo in upočasnijo naložbe, se občina Šmarješke Toplice ni izognila niti pri graditvi pokopališča v Beli Cerkvi in pri gradnji komunalne infrastrukture za območje Prinovca v Šmarjeških Toplicah. Ne bo se jim niti pri načrtovani gradnji vodovoda Vinji Vrh in kanalizacije.

Gradnja bo že tako zahtevna, precej težav so imeli s pridobivanjem služnosti na zemljiščih, prek katerih bodo zgrajeni cevovodi, zaradi zahtevanih spremljajočih arheoloških raziskav so se odločili projekt razdeliti na dva dela.

Prva faza vključuje gradnjo vodovoda Vinji Vrh nizka cona in gradnjo kanalizacije za naselje Gradenje, kjer bodo hkrati obnovili sedanji vodovod, ki je dotrajan. Gradnja in obnova skoraj petih kilometrov vodovoda ter gradnja dobrega kilometra kanalizacije, ki jo bodo navezali na sedanje omrežje in čistilno napravo v Družinski vasi, so ocenjene na skoraj poldrugi milijon evrov.

Za malo manj kot pol naložbe so pridobili nepovratna evropska sredstva, preostalo bo v dveh letih zagotovila občina ter občani s plačilom komunalnega prispevka. Ker je zaradi njega že skoraj leto dni zelo vroče v sosednji občini Šentjernej, občane v Šmarjeških Toplicah še bolj zanima, kolikšen bo, a jim tega na občini ne morejo povedati pred zaključkom naložbe. Izpeljati jo morajo do leta 2017.

Novi odlok o območjih kulturne dediščine

Arheološke raziskave za prvo fazo vodovoda Vinji Vrh nizka cona so ocenjene na 100.000 evrov in so komaj vredne omembe v primerjavi z raziskavami, ki bodo potrebne pred gradnjo vodovoda Vinji Vrh visoka cona. Te bodo predvidoma stale 1,6 milijona evrov, medtem ko bo zahtevna gradnja vodovoda stala pol manj.

Občina denarja za raziskave nima, na ministrstvu za kulturo pravijo, da problem razumejo, a ne morejo pomagati. Zato bo občina v sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Novo mesto poskrbela za pripravo novega odloka o varovanju kulturne dediščine.

V kulturnem ministrstvu podpirajo takšno prevetritev. V novem odloku bi na Vinjem Vrhu opredelili arheološko bolj in manj pomembna območja, vodovod pa bi potem poskušali speljati predvsem po zadnjih, kar bi pocenilo zahtevane predhodne arheološke raziskave.