Avtocestni okopi in premiki

Predsednik uprave Družbe za avtoceste v RS (Dars) Rajko Siročič dejal, da bodo nekatere spremembe statuta Dars, ki jih je vlada sprejela minulo sredo, verjetno vplivale na učinkovitost delovanja.

Objavljeno
17. december 2006 11.15
Novi predsednik uprave DARS Rajko Siročič
Ljubljana - Predsednik uprave Družbe za avtoceste v RS (Dars) Rajko Siročič je za današnje Nedelo dejal, da bodo nekatere spremembe statuta Dars, ki jih je vlada sprejela minulo sredo, verjetno vplivale na učinkovitost delovanja, če delo nadzornega sveta in uprave ne bo dobro organizirano. "Težave bi se lahko pojavile, če posamezne vladne uredbe ne bodo sprejete pravočasno, kar bi lahko onemogočilo dokončanje nekaterih avtocestnih odsekov," meni Siročič.

Oddanih za 159 milijard tolarjev del

Gradnja avtocestnega omrežja, ki naj bi bila končana v letu 2008, po Siročičevih zagotovilih sicer poteka nemoteno, v skladu s sprejetim letnim načrtom, ki ga je potrdil državni zbor in bo v celoti uresničen. "Imamo sklenjenih za 159 milijard tolarjev pogodb, odprtih je ostalo za 10 milijard tolarjev del in odkupov zemljišč. Za slednje zdaj sklepamo pogodbe oz. tečejo pogajanja za odkup, na samo izvedbo letnega načrta pa spremembe statuta Dars ne bodo vplivale," je zatrdil prvi mož Dars.

Siročič je za Nedelo še povedal, da dela na pomurskem kraku praktično potekajo na celotni trasi. Odsek Lendava-Pince bi po prvotnih načrtih morali odpreti že letos, vendar se je oddaja del v prejšnjih letih zavlekla zaradi dolgotrajnih pritožbenih postopkov. Razpis je bil objavljen aprila lani, tako Siročič, pogodba z izvajalcem pa je bila v skladu z zakonom sprejeta prejšnji mesec.
"Naredili bomo vse, da bo promet po 38-kilometrskem odseku Beltinci-Pince stekel 17. avgusta 2008, na državni praznik, posvečen priključitvi Prekmurja Sloveniji, na celotnemu pomurskemu kraku pa jeseni 2008," je poudaril predsednik uprave Dars.

Dars s spremenjenim statutom

Kot je znano, je vlada v sredo sprejela spremembe statuta Dars. Tako bo družba po novem imela devetčlanski nadzorni svet, pri čemer bo šest nadzornikov predlagala vlada, tri predstavnike zaposlenih pa svet delavcev. Nadzorni svet bo nadziral vodenje poslov družbe, odločal o soglasju k poslovnim in razvojnim načrtom, o potrditvi letnega poročila, o nagrajevanju uprave, v imenovanje in razrešitev predlagal člane uprave ter dajal soglasje k poslom težjim od 2,5 milijona evrov.

Predlagana sprememba statuta, kjer se dodaja pristojnost nadzornega sveta dajati soglasje na pravne posle v vrednosti nad 2,5 milijona evrov, je v skladu z zakonom o gospodarskih družbah, ki med drugim določa, da se smejo posamezne vrste poslov opravljati le s soglasjem nadzornega sveta.

Več preberite v današnjem Nedelu!