Benzen ne ogroža zdravja potrošnikov

Analiza 50 vzorcev brezalkoholnih pijač slovenskih in tujih proizvajalce so sicer dokazale prisotnost benzena, vendar v koncentracijah, ki ne ogrožajo zdravja potrošnikov.

Objavljeno
06. januar 2007 14.43
Ljubljana - Zdravstveni inšpektorat RS je prejel analizne izvide 50 vzorcev brezalkoholnih pijač slovenskih in tujih proizvajalcev, v katerih je ugotavljal prisotnost benzena. Opravljene analize so sicer dokazale prisotnost benzena, vendar v koncentracijah, ki ne ogrožajo zdravja potrošnikov.

Brez tveganja za potrošnike

Rezultati so pokazali tudi, da so višje vsebnosti benzena prisotne v tistih brezalkoholnih pijačah, v katerih so bile poleg benzojeve ter askorbinske kisline kot sestavine uporabljeni tudi ekstrakti citrusov ter umetna sladila.

Vsebnost benzena nad 10 mikrogrami na liter so odkrili pri štirih od 50 vzorčenih živil, najvišja analizirana količina pa je znašala 19,2 mikrograma na liter. Vendar vnos živila s koncentracijo nad 10 mikrogramov na liter, največ do 19,2 mikrogama na liter, po oceni Inštituta za varovanje zdravja RS ne predstavlja tveganja za zdravje potrošnikov.

Živila umaknili iz prometa

Zdravstveni inšpektorat je proizvajalce omenjenih živil obvestil o rezultatih analiz in jih glede na zahtevo uredbe o onesnaževalih v živilih, v skladu s katero so proizvajalci dolžni težiti k najnižjim možnim dosegljivim koncentracijam kontaminantov v živilih, pozval k ukrepanju. Proizvajalci so živila z vsebnostjo benzena nad 10 mikrogramov na liter iz preventivnih razlogov sami umaknili iz prometa oziroma zagotovili, da jih ni več v prometu. Proizvajalci ponovno preverjajo vzroke za višjo vsebnost benzena ter izvajajo korektivne ukrepe na že prilagojeno proizvodnjo, še piše na spletni strani ministrstva.

Benzen nastaja kot posledica kemijske reakcije med dvema sestavinama pijač - askorbinske kisline, ki se uporablja kot antioksidant, ter benzojeve kisline, ki se uporablja kot konzervans.