Berčon z vrha občine na vrh turizma

Jako Ažmana v drugem poskusu svet zavoda nekrivdno razrešili s položaja direktorja Turizma Bled.

Objavljeno
03. maj 2017 22.38
Blaž Račič
Blaž Račič
Bled – Svet zavoda Turizem Bled je tik pred prvomajskimi prazniki v drugem poskusu zbral dovolj glasov za razrešitev direktorja zavoda Jake Ažmana iz nekrivdnih razlogov. Če je takšna odločitev visela v zraku že od prvega glasovanja, pa je precej bolj presenetljivo, da je vodenje zavoda kot v. d. direktorja prevzel dosedanji direktor blejske občinske uprave Matjaž Berčon.

Čeprav Berčon na Bledu velja za človeka, na katerega se je pri vodenju občine močno zanašal župan Janez Fajfar, od začetka maja ni več direktor občinske uprave. Kot pomočnik župana za infrastrukturni in strateški razvoj je po novem na občini zaposlen za polovični delovni čas, drugo polovico delovnega časa pa bo opravljal naloge v. d. direktorja zavoda Turizem Bled.

Namestnica predsednika sveta zavoda Jana Špec zamenjav ni želela komentirati. Dejala je le, da so vse relevantne informacije zapisali v sporočilu za javnost. Tako nismo mogli izvedeti niti, kakšen je bil rezultat glasovanja ter ali Ažmanu pripada odpravnina in kakšna. Ob glasovanju na začetku prejšnjega meseca so bili za Ažmanovo razrešitev štirje člani sveta zavoda, štirje pa so bili vzdržani, pri čemer bi morala za zamenjavo predlog podpreti več kot polovica svetnikov. Z Ažmanovim vodenjem zavoda so bili po naših informacijah najbolj nezadovoljni hotelirji, a Mojca Krašovec, direktorica Sava hotelov na Bledu, kaj več o zamenjavi ni želela povedati. Predsednik odbora za turizem pri občinskem svetu Jakob Bassanese je dejal, da je Ažmanova razrešitev »najboljša možna kratkoročna rešitev«, in dodal, da je počaščen, ker ga omenjajo kot kandidata za vodenje blejskega Turizma, a je ponujeno kandidaturo zavrnil.

V izjavi o razrešitvi je svet zavoda navedel, da je »v dveh letih od imenovanja večkrat prišlo do razhajanj med ključnimi deležniki blejskega turizma ter direktorjem zavoda«. Ažmanu, ki ob prevzemu funkcije ni imel izkušenj z delom v turizmu, so ob razrešitvi očitali še neustrezno komunikacijo, premalo povezovanja in neuresničevanje strategije blejskega turizma, ki tudi ni bila ustrezno nadgrajena. Rast prenočitev – lani so presegli število 800.000 –, za milijon evrov pobrane turistične takse ter podaljšanje bivanja gostov so po mnenju sveta zavoda rezultat »številnih dejavnikov«, od promocije do globalnega izboljšanja razmer v turizmu.

Matjaž Berčon je v zvezi z imenovanjem za v. d. direktorja Turizma Bled dejal, da bi poleg tega načeloma lahko ostal tudi direktor občinske uprave, a da je moral župan Janez Fajfar zagotoviti, da ne bo konflikta interesov. Občinsko upravo zdaj kot v. d. direktorice vodi Aleksandra Žumer, ki je doslej na občini opravljala naloge višje svetovalke za pravne zadeve. Kdaj bo objavljen razpis za direktorja občinske uprave, še ni znano, razpis za direktorja Turizma Bled pa bo objavljen te dni. Župan Fajfar in Jaka Ažman se na naše klice nista odzvala. Kot je povedal Berčon, je župan na službenem potovanju in bo za komentarje dosegljiv prihodnji teden.