Biofutura je pridobila uporabno dovoljenje za bioplinarno v Ilirski Bistrici

Arso zavrača, da bi bilo njihovo prepozno izdano mnenje vzrok za izdajo uporabnega dovoljenja.

Objavljeno
16. julij 2013 16.45
Dragica Jaksetič, Ilirska Bistrica
Dragica Jaksetič, Ilirska Bistrica

Biofutura ni pridobila uporabnega dovoljenja, ker bi dokazala, da izpolnjuje merila okoljevarstvenega dovoljenja. Svoje ravnanje bodo morali pojasniti na upravni enoti.

V bioplinarni v Ilirski Bistrici, ki je drugo polovico lanskega leta obratovala brez dovoljenja in je morala decembra lani prekiniti obratovanje, bi zdaj lahko ponovno zagnali proizvodni proces. Ali ga bodo in kdaj, nam pri direktorju Biofuture Igorju Zmazku včeraj ni uspelo preveriti.

Upravna enota Ilirska Bistrica je pred nekaj dnevi po sklepu upravnega sodišča, ki je ugodilo Zmazkovi pritožbi in zadevo vrnilo v odločanje upravni enot, izdala uporabno dovoljenje. Sodišče je presodilo, da je upravna enota decembra lani Biofuturi z odločbo zavrnila izdajo uporabnega dovoljenja na podlagi negativnega mnenja Agencije republike Slovenije za okolje (Arso), ki da je zamudilo 15-dnevni zakonski rok od izdaje zaprosila za mnenje. Upravna enota je morala v 30 dneh po razsodbi izdala dovoljenje.

Z Arsa so včeraj pojasnili, da so po izteku dveh enoletnih dob poskusnega obratovanja, ko bi moral investitor dokazati, da izpolnjuje zahteve po okoljevarstvenem dovoljenju, kar štirikrat izdali mnenje, ki ni omogočalo izdaje uporabnega dovoljenja.

Upravna enota bi tako lahko že po prvem negativnem mnenju Arso, izdanem 12. junija 2012, v katerem sta bili ugotovljeni skladnost z zahtevami iz okoljevarstvenega dovoljenja glede emisij hrupa, in neskladnost glede emisij v zrak in kakovosti pregnitega blata, morala zavrniti izdajo uporabnega dovoljenja.
V civilni iniciativi so ogorčeni, pojasnila z upravne enote pa še pričakujemo.