ZRS Bistra predstavlja svoje delo

Bistra je bila na Ptuju ustanovljena prvenstveno za raziskave in razvoj in je pozneje širila svojo dejavnost.

Objavljeno
24. september 2014 14.19
fmi*Ptuj
Franc Milošič, Ptuj
Franc Milošič, Ptuj

Ptuj − Znanstveno-raziskovalno središče Bistra je prav ob svoji dvajsetletnici obstoja dokončalo razvojni program za Spodnje Podravje za obdobje 2014−2020. S tem je Bistra začela štiridnevno proslavljanje, ki je v resnici predstavljanje njenega dela, projektov, dosežkov in zamisli v teh dvajsetih letih.

Poleg tega da je uradna razvojna agencija za 16 občin Spodnjega Podravja, ima tudi svojo projektno pisarno, podjetniško središče, je agencija za turistične projekte in regionalna destinacijska organizacija, področje raziskav in razvoja pa jo še najbolj jasno ločuje od drugih razvojnih agencij, ki se temu področju večinoma ne posvečajo.

A Bistra je bila na Ptuju ustanovljena prvenstveno za raziskave in razvoj in je pozneje širila svojo dejavnost − do leta 2016 ima koncesijo za opravljanje javne raziskovalne dejavnosti, potem pa bo morala z izvedenimi projekti dokazati, da si zasluži podaljšanje v naslednja leta.

Direktorica Aleksandra Pivec poudarja, da si štiri petine potrebnega denarja pridobijo na razpisih in v povezovanju z gospodarstvom, le petino jim zagotavlja ustanoviteljica − Mestna občina Ptuj.

A vložena sredstva vrača prek pripravljanja projektov in programov − med 2007 in 2013 je posredno ali neposredno pomagala pripeljati v regijo okrog 108 milijonov evrov za 191 najrazličnejših projektov, financiranih iz evropskih skladov, regionalnega, kohezijskega in socialnega. Večino tega denarja je Spodnje Podravje porabilo za okoljsko infrastrukturo.