Blejsko jezero je preobremenjeno s fosforjem

Fosfor v jezero priteče iz nevodotesne kanalizacije in iz okoliških kmetij, vsebujejo ga hrana za krape in v iztrebki ptic 
Občina bo uredila kanalizacijo ob jezeru. Ribiči pričakujejo omejitev hranjenja krapov. Do leta 2015 morajo doseči izboljšanje.

Objavljeno
17. februar 2011 19.45
Blaž Račič, Jesenice
Blaž Račič, Jesenice
Bled – Stanje Blejskega jezera se zaradi preobremenjenosti s hranili v zadnjih letih slabša in se brez dodatnih ukrepov ne bo kaj prida izboljšalo, je povedala Špela Remec Rekar iz agencije za okolje. Kljub temu pa upa, da bo do leta 2015 jezero doseglo oceno dobro, kar je cilj, določen v evropski vodni direktivi. Ključni element je fosfor, ki ga je v jezeru preveč. Večja količina ga priteče iz potoka Mišca, vsebuje ga hrana za krape, ki jo v jezero mečejo ribiči, iztrebki vodnih ptic, fosfor vanj priteče iz nevodotesne kanalizacije, vnašajo ga tudi kopalci. V jezero na leto priteče skupaj 935 kilogramov fosforja, izteče pa ga 360 kilogramov tako, da je dejanska obremenitev 575 kilogramov na leto. Pri optimalnem delovanju natege (cevovoda, ki v jezero dovaja svežo vodo) je 450 kilogramov vnesenega fosforja na leto skrajna zgornja meja, je opozorila Špela Remec Rekar. Zaradi prevelikih količin fosforja se zmanjša prosojnost vode, v spodnjih plasteh jezera pa prihaja do izrazitega pomanjkanja kisika, zaradi česar se pojavi povečana produktivnost alg oziroma cvetenje jezera.

Občina Bled se je z ministrstvom za okolje dogovorila, da bo poskrbela za obalo jezera in ureditev kanalizacije, ministrstvo pa je pristojno za upravljanje jezera in uravnavanje bilance hranil in drugih snovi v vodi, je povedal blejski župan Janez Fajfar. Dodal je, da za zdaj še proučujejo, ali lahko občina z odlokom prepove hranjenje krapov. Če bo mogoče, bodo krmljenje prepovedali, je dejal Fajfar. Špela Remec Rekar je še pojasnila, da je vir fosforja, ki priteče v jezero s potokom Mišca, tudi intenzivna živinoreja v zaledju jezera, predvsem v občini Gorje. Natega je učinkovita, vendar po njenem mnenju ne zadošča.
Župan je povedal, da bo koncesionar, podjetje WTE, še letos uredil nov tlačni kanalizacijski vod od Male Zake do železniške postaje; nadomestil bo starega, ki teče po ceveh v jezeru. Podatkov o višini investicije še nimajo. Pripravljajo pa že projektno dokumentacijo za gradnjo primarnega kanalizacijskega kanala od hotela Toplice do Mlina, ki ga nameravajo zgraditi prihodnje leto. Za zdaj proučujejo dve različici, v nekaj mesecih pa bodo eno izbrali.

Z ministrstva za okolje in prostor so sporočili, da je v končni fazi izdelave načrt upravljanja voda (sprejet naj bi bil čez dva meseca), ki je strateško načrtovalski dokument na področju upravljanja z vodami v Sloveniji, medtem ko posebnega načrta za Blejsko jezero ne nameravajo izdelati. Na ministrstvu predvidevajo, da bodo do leta 2015 okoljski cilji za kemijsko stanje in kopalne vode doseženi, verjetno pa ne bodo doseženi okoljski cilji za ekološko stanje. Razlog za to je onesnaževanje s hranili. Stanje nameravajo izboljšati s preprečevanjem ali nadzorovanjem vnosa onesnaževal in hranil, z zagotavljanjem ustreznega odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, s preprečevanjem slabšanja stanja voda zaradi novih posegov v vodno okolje in s prepovedjo naseljevanja tujerodnih vrst organizmov.

Ribiči se ne strinjajo s presojo o količini v jezero vnesenih hranil – Samo Novak iz ribiške družine Bled se z ugotovitvami agencije za okolje o količinah hranil, ki jih v jezero vnesejo ribiči, ki lovijo krape, ne strinja in pravi, da je ocenjena količina petkrat previsoka. Ribiči se zavedajo problema in pričakujejo, da bo ali država ali občina omejila vnos hrane za ribe v jezero.
Foto Blaž Račič Letos bodo obnovili čolnarno pri grajskem kopališču in uredili del obale jezera. Več kot šest kilometrov je bodo obnavljali v prihodnjih desetih letih v okviru drugih posegov ob jezeru (gradnja kanalizacije in druge obnove). V. d. direktorja občinske uprave Matjaž Berčon je opozoril, da imajo za financiranje obnove obale v občinskem proračunu malo manevrskega prostora.