Bo zaradi zamud pri obnovi Jure Zdovc plačal penale?

Zdovc je prosil za podaljšanje roka za prenovo hiše, a se v mestnem stanovanjskem skladu o njem še ni odločili.

Objavljeno
08. maj 2012 21.49
Janez Petkovšek, Ljubljana
Janez Petkovšek, Ljubljana

Ljubljana – Košarkarju Juretu Zdovcu, ki je od MOL kupil propadajočo večnadstropno stanovanjsko hišo na Ciril-Metodovem trgu 16, je potekel dveletni rok, v katerem bi jo moral po pogodbi prenoviti. Zato je prosil za njegovo podaljšanje. O njem pa mestni stanovanjski sklad še ni odločil.

Ko je Zdovc maja predlani podpisal pogodbo z MOL oziroma njegovim stanovanjskim skladom, smo opozarjali, da ga v nadaljevanju čaka izjemno težka naloga. Z njo se je namreč zavezal, da bo spomeniško zaščiten objekt iz 17. in 18. stoletja (v njem njegov delež znaša 1112), ki je propadal že od leta 1990, prenovil v skladu s kulturnovarstvenimi pogoji v najpozneje dveh letih od dneva podpisa.

Neugodne klavzule

Hkrati je v njej tudi klavzula, ki določa, kaj ga čaka, če tega ne bo storil. Govor je o pogodbeni kazni, ki v najslabšem primeru ne sme preseči 20 odstotkov vrednosti kupnine.

Ker je v hiši kupil pet stanovanj s skupno površino 315 kvadratnih metrov in nekaj skupnih prostorov (njegov ni edino zasebni pritlični gostinski lokal) za 200.000 evrov, mu zdaj grozi do 40.000 evrov kazni.

V pogodbi celo piše, da ima sklad pravico, da zaradi nespoštovanja roka lahko to razdre deset mesecev po izteku dveletnega roka. MOL bi mu v tem primeru vrnila le neobrestovano kupnino, znižano za pogodbeno kazen, povračila dotedanjih vlaganj pa bi mu priznala le do višine dejanskih stroškov, ki so koristni za občino.

Ker smo na terenu opazili, da je prenova notranjih delov hiše še daleč od končanja in da se ni začela še niti prenova frontalne fasade in oken, smo zadevo preverili še na ljubljanskem stanovanjskem skladu, ki je v imenu MOL skrbnik tako kupo-prodajne pogodbe kot prenove objekta.

Mu bodo odobrili podaljšek?

Direktorica javnega stanovanjskega sklada MOL Jožka Hegler nam je odgovorila, da je Jure Zdovc pred iztekom dveletnega roka za izvedbo prenove stavbe na Ciril-Metodovem trgu 16 v skladu s prodajno pogodbo z dne 14. aprila 2010 zaprosil za podaljšanje roka za prenovo. V prošnji je razložil, pravi Heglerjeva, »da so razlogi za nastanek zamude pri izvedbi del zunaj njegove sfere in da sam zanjo ni odgovoren«. Zatrdila je, da so Zdovca zaprosili, naj predloži dokazila, iz katerih bo razvidno, da so trditve iz obrazložitve prošnje resnične oziroma da dopolni vlogo za podaljšanje roka.

Tik pred prvomajskimi prazniki je Heglerjeva sporočila, da še ni prejela teh dokazil, in dodala, da naj bi bila v pripravi. Dala pa je vedeti, da bo v primeru, če bo Zdovc predložil dokazila, iz katerih bo nesporno izhajalo, da zamuda ni nastala po njegovi krivdi, prošnji ugodila. Sklenili bi dodatek k pogodbi in določili nov rok za izvedbo del. V nasprotnem primeru pa da bo ravnala po določilih prodajne pogodbe, ki opredeljujejo sankcije za primer zamude po krivdi kupca nepremičnine.

Včeraj pa smo od nje dobili še sporočilo, da so se z nadzornikom gradbenih del sestali 4. maja in da jim je pojasnjeval vzroke za zamudo pri izvedbi gradbenih del ter predložil nekaj gradbenih dnevnikov in zapisnikov koordinacijskih sestankov. Ker pa ni imel vseh listin, na podlagi katerih bi lahko ugotovili, ali so vzroki za zamudo opravičljivi za podaljšanje roka in sklenitev dodatka k pogodbi, so zanje zaprosili investitorja. Od njega zahtevajo, da jim najpozneje v 14 dneh dostavi še terminski načrt dokončanja del.
Prepozen začetek del?
Kot je razvidno iz dokumentacije, ki smo jo dobili na Upravni enoti Ljubljana, se zamudi ne gre čuditi. Zdovc je kot investitor rekonstrukcije objekta nasproti Stolnice dobil gradbeno dovoljenje šele 5. maja lani (pravnomočno je postalo 3. junija istega leta). Po projektu, ki ga je izdelal Studio R, Premrl in Partner, d. n. o. (dvakrat je bilo dopolnjeno), naj bi rekonstrukcijska dela obsegala statično sanacijo in obnovo zidnih in medetažnih konstrukcij objekta ter prenovo strešne konstrukcije. Gabariti obstoječe stavbe se po njem ne bi spreminjali, na dvoriščni strani pa je dovoljeno zgraditi le novo frčado.

V hiši bo sedem stanovanj

Iz dovoljenja je še razvidno, da Zdovc v novem objektu predvideva ureditev sedmih stanovanj (dveh več kot do zdaj), da bo z MOL po posebni pogodbi zanje pridobil 14 parkirnih prostorov (po dve na vsako), na terenu pa smo videli, da naj bi do njih poleg strmih in ozkih stopnic po novem vodilo tudi dvigalo.

Ko smo Zdovca konec marca predlani vprašali, kaj namerava urediti v prenovljeni hiši, je odgovoril, da bi rad v njej uredil stanovanja zase, otroke in starše, saj se namerava iz Londona preseliti in z družino zaživeti v Ljubljani. O podrobnostih gradnje smo ga hoteli vprašati tudi zdaj, a se nam po telefonu ni oglasil (trenutno je v Rusiji, kjer bi kot trener lahko ostal še prihodnji dve leti), njegova arhitektka pa je le dejala, da zadev ne more komentirati.

Smo pa zato na UE Ljubljana dobili informacijo, da je investitor 23. aprila letos na upravno enoto oddal vlogo za spremembo gradbenega dovoljenja in da o njej do 7. maja še niso odločili. Podrobnosti nam niso navedli, so pa pojasnili, da gre za spremembe projekta za izvedbo.

Smo pa na gradbišču, kjer je kot glavni izvajalec navedeno podjetje Vender Invest, izvedeli, da so imeli posamezni podizvajalci precej težav. Predstavnik podjetja Mirnik Trade, ki na objektu dela streho, njegovi pa so tudi gradbeni odri (ti bodo pozneje služili za prenovo fasade), nam je povedal, da so najprej delali kot Venderjevi podizvajalci, ker pa jim opravljenega dela ni plačal, so zdaj sklenili neposredno pogodbo kar z Juretom Zdovcem in dela nadaljujejo.

Kdaj jih bodo dokončali, ni hotel govoriti nihče, so pa dali vedeti, da so groba gradbena dela večinoma končana in da so zdaj na potezi predvsem obrtniki. Pri tem so opozorili, da bodo gradbeni odri tam še dolgo, saj za zunanjo prenovo fasade sploh še ni izbran izvajalec.