Bo znamenito vilo Rafut sploh mogoče prodati?

Ministrstvo za okolje in prostor meni, da vile Rafut ne bi smeli prodati ločeno od parka ob njej.

Objavljeno
18. april 2011 19.44
Posodobljeno
18. april 2011 19.54
Katja Željan, Nova Gorica
Katja Željan, Nova Gorica
Pristava – Načrtovana prodaja vile Rafut ali morebitni prenos nepremičnine z ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (MVZT) na novogoriško občino se utegneta še dodatno zaplesti. Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) namreč meni, da vile ne bi smeli prodati ločeno od parka ob njej.

Na MVZT so dejali, da izjave ne komentirajo, a jo spoštujejo. Pravijo, da bodo zaradi takšnega mnenja MOP skupaj z novogoriško občino na novo ovrednotili razpolaganje s predmetnim premoženjem. »Zakon o ohranjanju narave določa, da nepremičnine na zavarovanih območjih in zemljiščih, na katerih so naravne vrednote v lasti države, niso v javnem prometu. Izjema so primeri na zemljiščih na območjih, zavarovanih z aktom države, ne pa tudi na tistih, ki se nanašajo na zemljišča s statusom naravne vrednote,« pravijo na MOP. Pravni promet na zemljiščih v Rafutskem parku, ki ima status naravne vrednote državnega pomena, torej ni mogoč. »Ena od možnosti je oddaja zemljišč v upravljanje z najemno pogodbo, v konkretnem primeru z občino Nova Gorica. V tem primeru pa je treba pridobiti soglasje ministrstva za okolje,« še navajajo na MOP. Zato se bosta morali novogoriška občina in MVZT zdaj na novo dogovoriti, kako naprej.

MVZT se je za prodajo znamenite Laščakove vile v neoislamskem slogu odločilo že pred dobrim poldrugim letom, novogoriška občina pa je novembra ministrstvu predlagala, da vilo Rafut s pripadajočimi zemljišči prenese na lokalno skupnost. »Po proučitvi primera je ministrstvo novogoriško občino seznanilo z možnostmi, ki so določene v uredbi o dodeljevanju regionalnih spodbud. Ta dovoljuje prenos pod določenimi pogoji, med katerimi so izdelan načrt vsebin in program, ki bi jih tam razvijali, ter obnova nepremičnine. Kljub tem možnostim občina zanimanja za objekt ni pokazala,« je povedal Mitja Valič, generalni direktor direktorata za investicije na MVZT. Po njegovih besedah zdaj urejajo stanje nepremičnin v sklopu parka vile Rafut, da bo zemljiški kataster in kataster stavb pokazal dejansko stanje v naravi. S tem bi bil prenos lastništva parka ali Vile Rafut enostavnejši, pravilnejši in preglednejši. »Prenos premoženja na novogoriško občino ne bi pomenil dodane vrednosti za vilo Rafut, saj občina po naših informacijah nima ne denarja za obnovo ne izdelanega programa uporabe. Sam prenos torej ne rešuje ničesar, če ni podprt z vizijo in denarjem,« je prepričan Valič.

Tudi župan Matej Arčon je povedal, da bodo vilo obnovili, če bodo v ta namen dobili denar države ali EU. A Valič je bil na vprašanje Dela, ali bi bila država pripravljena nameniti kaj denarja za obnovo vile, povsem jasen. »Ne, obnovi vile smo se odpovedali«. Na naše vprašanje, ali na MVZT podpirajo idejo, da bi z zemljiščem in nepremičnino upravljala novogoriška občina, pa je odgovoril: »Na podlagi našega predloga, ki ga je sprejela tudi novogoriška občina, smo pristopili k dodatni parcelaciji kompleksa, in sicer na parkovni del, dostopno pot, ki bi lahko postala javno dobro, in stavbo s funkcionalnim zemljiščem. Ministrstvo podpira občino kot upravljavca in hoče, da bi ta našla finančni vir za obnovo«.