Bolnišnica mora plačati 300.000 evrov

Jeseniška bolnišnica se je pritožila na višje sodišče. Za ISS odločitev pravilna.

Objavljeno
30. maj 2017 23.33
Splošna bolnišnica Jesenice,Jesenice Slovenija 22.02.2017 [Zdravstvo,medicina]
Blaž Račič
Blaž Račič
Jesenice – V pravdi med Splošno bolnišnico Jesenice (SBJ) in ISS Facility servisom, v kateri je bilo združenih več postopkov, je kranjsko okrožno sodišče pred časom odločilo v prid družbi ISS. SBJ mora podjetju za opravljene storitve skupaj z obrestmi plačati 300.000 evrov in poravnati za 13.000 evrov pravdnih stroškov. V bolnišnici so se na sodbo pritožili.

Še v času, ko je bolnišnico vodil Igor Horvat, smo v Delu leta 2014 poročali, da so receptorji podjetja ISS v jeseniški bolnišnici brez ustreznih licenc opravljali delo varnostnikov, da vse čistilke ne delajo v prostorih bolnišnice. Odnos med SBJ in ISS je bil po besedah predsednika sveta zavoda SBJ Dušana Krajnika eden pomembnejših vzrokov, da je junija 2014 svet zavoda razrešil direktorja Igorja Horvata, ki ga je nato zamenjal Janez Poklukar. Z novim direktorjem so v SBJ našli dodatne očitke proti podjetju ISS Facility servis, češ da niso opravili predvidenih storitev, zato je SBJ v letih 2014 in 2015 zavračala plačevanje računov.

Janez Poklukar je kot v. d. direktorja avgusta 2014 sklical zbor delavcev ISS, ki so delali v SBJ, vendar so jih takrat namesto predvidenih 70 našteli le polovico. ISS dnevno SBJ tudi ni zagotovil s pogodbo določene ustrezno usposobljene osebe (sanitarnega inženirja), vseh receptorskih storitev, zaradi česar je tožena stranka upravičeno delno zavrnila plačilo računov od junija 2014 dalje, piše sodnica Jasna Levc Uršič v obrazložitvi sodbe.

V zvezi s tem poteka še kazenski postopek, v katerem nekdanjemu direktorju Horvatu očitajo, da je SBJ menda utrpela za 1,4 milijona evrov premoženjske škode, saj naj bi ISS podjetju plačala neopravljene storitve. Če bi bilo v kazenskem postopku ugotovljeno, da je SBJ za obdobje od oktobra 2010 do maja 2014 ISS dejansko plačala preveč, je pojmovno nemogoče, da bi v drugem obdobju, ko storitve v celoti niso bile plačane, šlo za popolnoma drugo stvar in bi bil prejem polnega plačila za ISS naenkrat kar upravičen, med drugim piše v obrazložitvi.

Štiri pravde, dva postopka

Od skupaj štirih pravd so v en postopek združili tri postopke, medtem ko je bil za zavrnitev plačila za storitve v obdobju podaljšanja veljavnosti pogodbe uveden ločen postopek. ISS je v sodnem sporu terjal plačilo skupaj 638.000 evrov, vendar so zahtevek v postopku znižali na 252.000 evrov (brez obresti). SBJ mora po sodbi ISS plačati 252.000 evrov glavnice in še dobrih 41.000 evrov obresti, so aprila izračunali v Odvetniški pisarni Fridl & Hlastec, ki je v sodnem postopku zastopala ISS.

Pogodba ISS s SBJ se je iztekla septembra leta 2015, vendar ob izteku pogodbe SBJ z razpisom še ni izbrala novega ponudnika, zato so do februarja 2016 podaljšali pogodbo z ISS. Mateja Fridl Stojanović iz Odvetniške pisarne Fridl & Hlastec, ki je zastopala ISS, pa je na sodišču povedala, da SBJ računa za to obdobje ni plačala.

Po izdani sodbi je Mateja Fridl Stojanović sporočila, da se »naša stranka z vsemi zaključki sodišča v obrazložitvi posredovane sodbe ne more strinjati, ker je končna odločitev pravilna in v korist naše stranke, nima možnosti ali razloga za spodbijanje posameznih nepravilnih zaključkov«.

Bolnišnica vložila pritožbo

V SBJ zdaj ocenjujejo, da je sodba nepravilna in nezakonita, zato so že vložili pritožbo, o kateri bo odločalo Višje sodišče v Ljubljani. S katerimi argumenti bodo višje sodišče poskusili prepričati, da je sodba kranjskega okrožnega sodišča nezakonita, v SBJ niso pojasnili. Sporočili so le, da gre za »odprt sodni postopek in je korektno (tako do sodišča kot tudi do nasprotne stranke), da se argumenti naslavljajo zgolj na sodišče«. Na vprašanje Dela, kaj bi plačilo zneska dolga skupaj z obrestmi pomenilo za finančno poslovanje bolnišnice, ki ima skupaj za 3,9 milijona evrov kumulativne izgube, v bolnišnici niso odgovorili, sporočili so le, da sodba še ni pravnomočna.