Braslovčani naplahtali Židana in Šoltesa

Občani, zbrani v Civilno iniciativo Braslovče (CIB), ki nasprotujejo gradnji hitre ceste ob tretji razvojni osi med Velenjem in Šentrupertom ter se zavzemajo za cesto med Velenjem in avtocestnim priključkom v Arji vasi, so v petek naplahtali ministra za kmetijstvo Dejana Židana in predsednika računskega sodišča Igorja Šoltesa.

Objavljeno
17. februar 2011 11.01
Brane Piano, Celje
Brane Piano, Celje
Celje, Ljubljana – Po trditvah ministrstva za okolje so podatki o izgubi kmetijskih zemljišč in ceni različic tras povsem drugačne od tistih, ki jih je CIB postregel gostoma. Občina Braslovče in CIB že več let nasprotujeta gradnji ceste med Velenjem, Šmartnim ob Paki in Šentrupertom v Spodnji Savinjski dolini in trdita, da je predraga, prometno neučinkovita in da bo uničila preveč kmetijskih zemljišč. Dejan Židan je v Braslovče v petek prišel, da bi slišal argumente CIB, Igor Šoltes pa, da bi se sodišče seznanilo s podatki, ki mu bodo v pomoč pri odločitvi, ali naj predlaga revizijo izbiranja in presoje možnih tras.

Braslovčani so jima pojasnjevali, da je ocenjena vrednost ceste 486 milijonov evrov, alternativna trasa med Velenjem in Arjo vasjo pa bi stala 300 milijonov evrov manj oziroma samo 144 milijonov evrov, predlagana trasa pa da bo uničila 70 hektarov kmetijskih zemljišč. Dejan Židan se je temu začudil in dejal, da je bilo ministrstvu predstavljeno, da bo izgubljenih le kakih 20 hektarov kmetijski zemljišč. Še istega dne se je minister iz Celja po telefonu dogovoril z ministrom za okolje in prostor, da bo zaradi različnih podatkov treba soočiti pripravljavce dokumentacije.

Z ministrstva za okolje in prostor smo zdaj dobili podatke, ki demantirajo tiste, ki so jih v Braslovčah predstavili Židanu in Šoltesu. V študiji različic za pripravo državnega prostorskega načrta za severni del tretje razvojne osi in po cenah iz leta 2007 je trasa med Velenjem in Šentrupertom že umaknjena z najboljših kmetijskih zemljišč. Speljana je vzhodno od prvotne trase, ob levem bregu in po pobočju Gore Oljke. Prvotna trasa bi uničila 24 hektarov kmetijskih zemljišč, novejša pa le še 18. »Ni nam jasno, od kod predstavnikom CIB in drugim drugačne številke, koliko kmetijskih zemljišč bo šlo za traso.« Ne držijo niti podatki CIB o investicijski vrednosti državne ceste za ta odsek. Edini izračun je bil narejen v gradbenotehničnem elaboratu leta 2007. Investicijska vrednost ceste med Velenjem in Šentrupertom skupaj z davkom je bila ocenjena na 198 milijonov evrov, ceste med Velenjem in Arjo vasjo pa na 154 milijonov. Hkrati je bila dražja različica bolje ocenjena po prometni ekonomiki. S takšno traso je bila aprila 2008 seznanjena tudi vlada, ki je sklenila, da se mora postopek nadaljevati za traso Šentrupert–Velenje.