Brez božičnice in 13. plače v dokapitaliziranih družbah

Uprave državnih družb naj varčujejo tudi pri sebi.

Objavljeno
11. november 2011 15.13
Posodobljeno
11. november 2011 15.13
M .U.
M .U.

LJUBLJANA – Agencija za upravljanje kapitalskih naložb (AUKN) je objavila priporočila glede optimizacije stroškov dela v letu 2011 in 2012 in v tem okviru tudi izplačil božičnic, regresov in 13. plač v državnih družbah

AUKN od družb, ki so v delni ali večinski državni lasti, pričakuje, da bodo pri poslovanju letos in prihodnje leto zaradi prilagoditve ekonomskim razmeram in napovedim v Sloveniji in svetu storile vse, kar je v njihovi moči, da se sprejmejo ustrezni ukrepi za optimizacijo stroškov dela, da bodo uprave in njihovi nadzorniki doseganje optimizacije stroškov dela torej vključili v letni poslovni načrt.

Poslovodstva brez posebnih plačanih dodatkov zunaj kolektivne pogodbe


Tako AUKN priporoča, naj poslovodstvu ne pripadejo nobena druga plačila razen tistih, ki jih določa kolektivna pogodba oziroma dogovor s predstavniki delavcev.

Brez božičnice in 13. plače v dokapitaliziranih družbah

Masa plač naj bo na ravni iz leta 2010, božičnica pa naj se ne izplača v družbah, ki so bile v zadnjih treh letih dokapitalizirane od države ali od družb, v katerih ima država večinski delež. Enako velja za družbe, ki poslujejo v rdečih številkah ali v družbah, v katerih poslovni rezultati ne dosegajo načrtovanih. V preostalih družbah naj bo znesek božičnic enoten in naj ne presega minimalne plače. AUKN podobno predlaga tudi za izplačilo 13. plače. Kar se tiče regresa, pa je priporočilo naj bo ta enak znesku minimalne plače.

Javna objava izplačil

Družbe v delni oziroma večinski lasti države naj po priporočilu AUKN javno objavijo vse podatke o višini izplačil regresa, božičnice in 13. plače, ti podatki pa naj bodo objavljeni na spletni strani družb vsaj tri leta.