Brez novih zaposlitev ne bo davka

Urad za množično vrednotenje nepremičnin bo za naloge vrednotenja letos potreboval 10, leta 2019 pa 11 novih zaposlitev.

Objavljeno
20. februar 2018 17.12
Ljubljana 21.01.2011 - Gneca na geodetski upravi na Cankarjevi ulici.foto:Blaž Samec/DELO
Božena Križnik
Božena Križnik

Ljubljana – Regulativa je sprejeta, naloge, ki naj bi do konca prihodnjega leta zagotovile ustavno nesporno podatkovno bazo za odmero davka na nepremičnine, so bile razdeljene in časovno natančno opredeljene, kljub temu se načrti predlagateljev o uvedbi davka še lahko izjalovijo. Vzrok je banalen: če (sedanja) vlada ne bo zagotovila dovolj ustreznih kadrov.

Vedelo se je že ob sprejemu zakona

Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin je dvigal veliko prahu zaradi vsebinskih sprememb in učinkov na potencialno novo obdavčitev nepremičnin, politika in javnost pa sta se manj ukvarjali s pogoji in možnostmi za njegovo uveljavitev. Predlagatelj, ministrstvo za finance, je že v gradivu opozoril, da bo imel zakon ne le finančne, ampak tudi kadrovske posledice.

Za uresničitev vseh obveznosti, ki jih nalaga omenjeni zakon, bi na geodetski upravi (Gurs), natančneje, na tamkajšnjem uradu za množično vrednotenje nepremičnin, letos potrebovali deset novih sodelavcev, na začetku leta 2019 pa še dodatnih enajst. Ministrica za okolje in prostor, v pristojnosti katere je tudi Gurs, Irena Majcen, je zato ministrstvu za javno upravo predlagala, naj v kadrovski načrt za prihodnji dve leti vključi 21 novih trajnih zaposlitev in še 20 začasnih zaposlitev s prerazporejanjem znotraj državne uprave leta 2019. Sam Gurs jih s prerazporeditvami ne more zagotoviti. Ministrica vsaj v prvem poskusu ni bila uspešna.

Pravzaprav še ni vrgla puške v koruzo. Pojasnili so nam, da je bilo gradivo na temo širitve kadrovskega načrta umaknjeno z dnevnega reda vladne seje, obravnavo pa kljub vsemu pričakujejo »v prihodnjih tednih«. Na Gursu tega optimizma ne delijo, dvomijo pa, da bo gradivo obravnavano pred volitvami.

Zasuti bodo s pritožbami

Na uradu je bilo ob njegovi ustanovitvi leta 2006 zaposlenih 28 strokovnjakov. Kljub dvajsetodstotnemu povečanju obsega dela po noveli zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin pa jih je zdaj le še 23. Novi zakon prinaša vrsto novih nalog, nove evidence in nove postopke.

Najobsežnejši je, denimo, postopek pritožb lastnikov nepremičnin na ocenjene vrednosti. V tujini se na množično vrednotenje nepremičnin pritoži okoli pet odstotkov lastnikov, torej bi urad zasulo okoli 300.000 pritožb. Predlog ministrice o kadrovskih potrebah temelji na nižji oceni, namreč, da se bo po novem generalnem vrednotenju prihodnje leto pritožilo okoli 80.000 lastnikov. Največji naval naj bi reševali predvsem z začasnimi sodelavci. Sicer pa so pritožbe stalen proces, v manjšem obsegu bodo te pritekale ves čas, ne le po vsakem pripisu vrednosti.

Roki za nove zaposlitve so pogojeni z »višjimi cilji«: novi sistem množičnega vrednotenja mora biti vzpostavljen najpozneje do julija 2019, da bo zagotovil novo davčno osnovo za davek na nepremičnine leta 2020. To je prvi možni termin za novo obdavčitev nepremičnin – seveda, če bo nova vlada takoj na začetku mandata ugriznila v to jabolko.

Roki se bodo zamaknili

In če urad v prihodnjih tednih ne bo dobil kadrovskih okrepitev? Delo urada bo potekalo počasneje, pravijo na ministrstvu Irene Majcen. Nekatere naloge bodo sedanji zaposleni zmogli opraviti, drugih pač ne. Letos in prihodnje leto bodo lahko vzpostavili novo evidenco vrednotenja in vse aplikativne rešitve, povezane z evidenco, pripravili nove modele množičnega vrednotenja in jih uskladili s strokovno javnostjo in občinami.

Pomanjkanje kadrov pa bo najprej opazno ob pripravi in razgrnitvi poskusno izračunanih vrednosti nepremičnin. Če za letos geodetska uprava ne dobi deset dodatno zaposlenih, bo razgrnitev najverjetneje preložena v leto 2019, trajala bo dlje, kot je zakonsko določeno, vse druge faze se bodo temu primerno zamaknile.

Brez dodatnih moči ne bodo mogli pravočasno uskladiti modelov vrednotenja z lastniki nepremičnin, sprejeti vseh zainteresiranih lastnikov in jim pojasniti, kako so izračunali vrednosti, prav tako ne bodo mogli razposlati obvestil o izračunih, niti sprejeti in obravnavati pritožb na ocenjene vrednosti. In zaradi neizpolnjevanja rokov se bo posledično sorazmerno zamaknil tudi davek na nepremičnine. Ali drugače: veljavne bodo še naprej dajatve (nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, davek od premoženja in dajatev za gozdne ceste), ki so v razsulu: nepopolno zajete, subjektivno obravnavane, nesorazmerne.

Vrednotenje na ministrstvo za finance?

Če omenjeni urad ne bo dobil zahtevanih dodatnih moči, je ministrica za okolje in prostor predlagala še eno rešitev: da se urad organizacijsko prestavi na ministrstvo za finance, ki je predlagatelj zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin. Taka je tudi praksa ponekod v tujini. Poznavalci menijo, da bi na ministrstvu, na primer s carinske uprave, laže prekvalificirali in prerazporedili zaposlene na delo v uradu za množično vrednotenje nepremičnin.