Brežiška politika negativno o HE Brežice

Brežiški občinski svet je danes sprejel negativno mnenje o osnutku državnega prostorskega načrta za hidroelektrarno Brežice.

Objavljeno
28. februar 2011 22.01
J. Z., dopisniki
J. Z., dopisniki
Brežice – »Prepričani smo, da bi lahko pripravljalci dokumenta v večji meri upoštevali naše smernice,« je povedal župan Ivan Molan, ki je izpostavil neupoštevani želji Brežičanov po ureditvi rekreacijskih površin v Vrbini in revitalizaciji zahodne vedute mesta ter dejstvo, da so načrtovalci pozabili na urejanje poplavne varnosti ob septembrskih poplavah od sveta odrezanih Velikih Malenc: »Nismo proti hidroelektrarni.

Zato pristojne pozivam, da se bolj potrudijo in upoštevajo naše smernice. Verjamemo, da lahko do ustreznih rešitev pridemo v nekaj mesecih.« Za odločno negativno mnenje – dva svetnika od 30 sta bila zadržana, ostali so bili soglasni – so se v Brežicah odločili tudi zaradi proceduralnih razlogov, saj po morebitnem današnjem soglasju, tako občinska uprava, pred sprejetjem uredbe na vladi (predvidoma naslenjo zimo) ne bi več razpravljali. Na osnutek državnega načrta, ki je po več kot dveh letih zamude v javni obravnavi od začetka februarja in v grobem za razliko od krške občine v brežiški ne predvideva zmanjšanja poplavnih površin, so brežiški svetniki sicer dali preko 30 pripomb. Ob tem so državo pozvali, da naj pospeši pripravo prostorskega načrta za peto v verigi spodnjesavskih hidroelektrarn pri Mokricah.