Brežiški svetniki proti širitvi Nature 2000

Župan meni, da imajo Brežičani pravico zavrniti umestitev spodnje Save v Naturo, saj zvezdogled živi v vseh slovenskih rekah.

Objavljeno
11. december 2012 00.30
Janoš Zore, Posavje
Janoš Zore, Posavje

Brežice - Brežiški občinski svetniki so včeraj brez glasu proti sprejeli negativno stališče k predlogu dopolnitev območij Nature 2000. Na spodnjem toku Save namreč pred ribo zvezdogledom dajejo prednost hidroelektrarni Mokrice, ki prinaša protipoplavno zaščito in gospodarski razvoj.

Morebitna umestitev spodnje Save v območje Nature 2000, odločitev bo predvidoma sprejeta do konca marca, in uredba o izgradnji HE Mokrice, ki naj bi jo vlada potrdila naslednje leto, sta nekompatibilna državna načrta.

Zaradi akumulacijskega tipa elektrarne se bo namreč tok Save tako močno upočasnil, da ne bo več primeren za zvezdogleda, ki ga najdemo le v produ hitro tekočih rek.

Zvezdogled ni posebnost spodnje Save

Občinski svetniki se tega dejstva zavedajo, pravi Rajka Križanac, toda, »naloga lokalne skupnosti je, da zaščiti interes ljudi. To ne pomeni, da nismo ozaveščeni ali smo brez čuta do narave. A imamo številne institucije, ki bodo zaščitile vsako ribico.«

V spodnjem toku Save ob zvezdogledu domnevno živi še šest ogroženih ribjih vrst. Takšna so vsaj bila predvidevanja strokovnjakov, ki so sotočje Krke in Save predlagali za vključitev v Naturo 2000 že pred letom 2006.

Toda naknadne raziskave, ki jih je financirala energetska družba Hidroelektrarne na spodnji Savi, so pokazale, da je zvezdogled prisoten praktično v vseh slovenskih vodotokih.

Da predlog Nature 2000 na območju načrtovane HE Mokrice tako ni smiseln, piše tudi v osnutku okoljskega poročila za omenjen objekt.

»Zato imamo vso pravico, da zavrnemo umeščanje sotočja v Naturo 2000,« pravi brežiški župan Ivan Molan.

Natura ne izključuje gospodarskega razvoja

A tudi v primeru, da kljub novim dognanjem sotočje od marca dalje postane del Nature 2000, lahko zaradi prevlade javne koristi do izgradnje hidroelektrarne še zmeraj pride.

»Natura 2000 ne izključuje gospodarskega razvoja. A potrebno jo je upoštevati že v začetku priprave projektov, saj se je tako moč ogniti konfliktom,« je včeraj v Krškem dejal Janez Potočnik, ki slovenske naravovarstvenike, politike in gospodarstveniki že dlje časa nagovarja, naj sedejo za skupno mizo.

Evropski komisar za okolje je razložil, da je zaradi javne koristi EU na zavarovanih območjih dovolila razširitev pristanišča v Rotterdamu in izgradnjo vetrnih elektrarn v Angliji.