Brezplačni prenos lastništva gradu Branik vse bližje

Novogoriška občina je od MIZKŠ že dobila v roke osnutek pogodbe, ki jo zdaj preučuje.

Objavljeno
08. oktober 2012 17.51
Katja Željan, Nova Gorica
Katja Željan, Nova Gorica

Nova Gorica, Branik – Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (MIZKŠ) je grad Branik (Rihemberk) pripravljeno brezplačno prenesti v last novogoriške občine, če bo ta nase prevzela finančna bremena nekdanjih najemnikov in druge finančne obveznosti gradu. Osnutek pogodbe je v teh dneh že v rokah novogoriške občine.

»Pogodbo še preučujemo, večino naših dosedanjih pripomb pa je ministrstvo upoštevalo. Cenilec je ocenil, da je neporavnanih finančnih obveznosti gradu iz preteklosti za nekaj več kot 36.000 evrov. Te obveznosti mora po pogodbi nase prevzeti občina, poleg tega pa ima pogodba še klavzulo, po kateri smo dolžni poravnati še nekatere druge finančne obveznosti,« je za Delo včeraj povedal novogoriški župan Matej Arčon.

Svetniki o gradu novembra

Zadnjo besedo glede prihodnosti gradu bo imel po njegovih besedah mestni svet, ki bo na novembrski seji odločal o tem, ali bo občina z MIZKŠ podpisala pogodbo. »Nekih večjih strahov ne bi smelo biti. Poleg tega se bom poskušal pogovoriti tudi z nekdanjim najemnikom gradu,« dodaja Arčon.

Kot je znano, so bile namreč dosedanje ministrstva in nekdanjega najemnika gradu o tem, koliko je slednji vložil v obnovo srednjeveškega bisera, precej različne. Kar bi z drugimi besedami lahko pripeljalo tudi do tožb, če se obe strani ne dogovorita o skupni oceni obnovitvenih del iz preteklih let.

Dogovori tudi z drugimi občinami

»Občina je ponovno dobila v usklajevanje osnutek pogodbe o neodplačnem prenosu gradu Branik. Preden bo tem odločala vlada, mora biti pogodba usklajena s prevzemnico gradu. Zakon o varstvu kulturne dediščine določa, da se sme spomenik državnega pomena v lasti države, pokrajine ali občine izjemoma odtujiti le, če se s tem izboljšata njegova ohranitev in javna dostopnost ter zagotovi uporaba, skladna z družbenim pomenom kulturnega spomenika. Podrobnejša določila pogodbe bodo predstavljena po podpisu pogodbe,« so včeraj povedali v službi za odnose z javnostmi MZIKŠ.

Na vprašanje Dela, ali so podobne pogodbe za brezplačni prenos lastništva posredovali še kateri od ostalih slovenskih občin, pa so odgovorili: »V letošnjem letu nadaljujemo z aktivnosti za prenos gradu Branik, se pa načeloma dogovarjamo s tistimi občinami, ki so izrazile interes in so pripravljene prevzeti v last kulturni spomenik državnega pomena, ki je v letnem načrtu države za odprodajo«.