Bručan: Javnost za omejevanje kajenja

Minister za zdravje Bručan je predstavil rezultate februarja izvedene javnomnenjske raziskave glede predloga zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov.

Objavljeno
23. februar 2007 14.06
Andrej Bručan
Ljubljana – Minister za zdravje Andrej Bručan je danes predstavil rezultate februarja izvedene javnomnenjske raziskave glede predloga zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov ter analizo predlogov in komentarjev javne razprave. Rezultati javnomnenjske raziskave so po besedah ministra pokazali, da anketirani, med katerimi je bilo 57,5 odstotka nekadilcev, 25,3 odstotka nekdanjih kadilcev in 17,3 odstotka kadilcev, večino predlogov zakona podpirajo.

Kot je poudaril minister Bručan, je 79,2 odstotka vprašanih podprlo prepoved kajenja v vseh zaprtih delovnih in javnih prostorih, vključno z gostinskimi obrati, predlogu pa je nasprotovalo 19,1 odstotka anketiranih. Ob tem je Bručan poudaril, da glede na rezultate raziskave predlagane spremembe ne bodo vplivale na obisk gostinskih lokalov.

Prepoved kajenja v okolici izobraževalnih in zdravstvenih ustanov je po rezultatih raziskave podprlo 83,9 odstotka vprašanih, proti pa se je izreklo 15,7 odstotka anketiranih. Veliko podpore imajo po Bručanovih besedah tudi predlogi iz javne razprave, kot na primer prepoved kajenja v osebnih vozilih, če se v njih nahaja oseba, mlajša od 18 let, kar je podprlo 87,6 odstotka vprašanih, ali prepoved kajenja v skupnih prostorih večstanovanjskih zgradb, za kar se zavzema 82,7 odstotka anketiranih.

Kar se tiče javne razprave, je minister Bručan poudaril, da bodo januarja predstavljen predlog sprememb dopolnili s tistimi predlogi, ki so predmet zakona, ki ga spreminjajo in ki jih bo v praksi možno ustrezno izvajati in nadzorovati.

Predlog zakona tako določa, da bo kajenje prepovedano v vseh zaprtih delovnih in javnih prostorih, vključno z gostinskimi obrati, med izjeme pa bo najverjetneje potrebno uvrstiti zdravstvene zavode, v katerih bolniki bivajo več časa. V predlogu zakona so po Bručanovih besedah kljub nasprotovanju v javni razpravi ostale kadilnice, ki so jih v 81,2 odstotkih podprli tudi anketiranci.

Po Bručanovih besedah še vedno razmišljajo o prepovedi kajenja v okolici izobraževalnih in zdravstvenih ustanov ter otroških igrišč, vendar po ministrovih besedah do sprememb na tem področju najverjetneje ne bo prišlo. Čeprav javnost podpira tudi predlog iz javne razprave o prepovedi kajenja v odprtih javnih prostorih, kot so na primer igrišča ali plaže, se po Bručanovih besedah za predlog najverjetneje ne bodo odločili, saj bi bilo to pretežko nadzorovati.