Bručanov sklep je "nezakonit"

Odločitev ustavnega sodišča ne govori o vsebini sklepa ministra za zdravje, ampak le o tem, da bi moral biti sklep objavljen v uradnem listu.

Objavljeno
24. januar 2007 20.58
Minister za zdravje Andrej Bručan
Ljubljana - Odločitev ustavnega sodišča ne govori o vsebini sklepa ministra za zdravje, ampak le o tem, da bi moral biti sklep objavljen v uradnem listu, današnjo odločitev ustavnega sodišča komentirajo v zdravstveni zavarovalnici Vzajemna. "Kolikor nam je znano, ministrstvo za zdravje objavo v uradnem listu načrtuje v obliki pravilnika," poudarjajo v sporočilu za javnost.

V Vzajemni poudarjajo, da sklep sicer spoštujejo, prav tako pa tudi vso veljavno zakonodajo, skladno s katero jim morajo lekarne izstaviti pravilne račune. Zato so doslej že tri sodišča naložila lekarnam, da morajo zdravstveni zavarovalnici Vzajemna pošiljati pravilno izdane račune z vsemi podatki, ki jih ta zahteva za preverjanje pravilnosti in upravičenosti izdanih računov.

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti sklepa ministrstva za zdravje o obveznostih lekarn za posredovanje podatkov za izravnalne sheme zdravstveni zavarovalnici Vzajemna, začetem na pobudo Javnega zavoda Pomurske lekarne iz Murske Sobote, odločilo, da se sklep ne bi smel uporabljati, ker ni bil objavljen v uradnem listu.

Predpisi morajo biti objavljeni, preden začnejo veljati. Predpis začne veljati petnajsti dan po objavi, če ni v njem določeno drugače. Državni predpisi se objavljajo v državnem uradnem listu, predpisi lokalne skupnosti pa v uradnem glasilu, ki ga te same določijo, v odločbi navajajo ustavni sodniki. Ker torej sklep ministra za zdravje ni bil objavljen v uradnem listu, je ustavno sodišče odločilo, da že zaradi tega ni začel veljati in se tudi ni smel uporabljati.

Lekarne: Problem med lekarnami in Vzajemno ostaja

V Lekarniški zbornici Slovenije so zadovoljni z današnjo odločitvijo ustavnega sodišča, da je sklep ministrstva za zdravje neveljaven, a hkrati opozarjajo, da problem med lekarnami in Vzajemno ostaja. Ker je z izdajo tega sklepa ministrstvo oškodovalo lekarne, saj je Vzajemna tako lekarnam zavračala plačevanje računov za zdravila, bodo lekarne vložile odškodninske tožbe proti ministrstvu za zdravje in omenjeni zdravstveni zavarovalnici, so sporočili iz Lekarniške zbornice Slovenije.

"Pričakujemo, da bo minister za zdravje Andrej Bručan upošteval to odločitev ustavnega sodišča tudi pri presoji glede objave navodil, saj kot v lekarniški zbornici že ves čas opozarjamo, minister za to nima pravne osnove," je poudarila predsednica lekarniške zbornice Andreja Čufar.

Lekarne bodo s tožbo terjale poplačilo nastale škode in stroškov, napovedujejo v zbornici in pojasnjujejo, da je dolg Vzajemne do lekarn že presegel 800.000 evrov. Hkrati pričakujejo, da bo zdravstvena zavarovalnica takoj poravnala vse zapadle dolgove za plačilo zdravil, ki so jih lekarne že izdale njenim zavarovancem.

Po prepričanju zbornice bi morala Vzajemna ponovno resno preučiti kompromisni predlog, po katerem so lekarne pripravljene začasno pošiljati 13 podatkov za provizijo 0,75 odstotkov, če Vzajemna podpiše ustrezen aneks k obstoječi pogodbi.