»Dars bi potreboval soglasje za rušitev Čateškega dvorca«

Na novomeški enoti zavoda za varstvo kulturne dediščine menijo, da bi Dars za rušitev potreboval soglasje.

Objavljeno
07. marec 2012 10.47
Posodobljeno
07. marec 2012 12.00
J. S. S., Delo.si
J. S. S., Delo.si
Ljubljana - Dars je konec februarja porušila Čateški dvorec. Na novomeški območni enoti Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVDKS) menijo, da bi Dars za to potreboval kulturnovarstveno soglasje, na ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport pa vztrajajo, da to ni bilo potrebno, poroča STA.

Generalna direktorica direktorata za kulturno dediščino na ministrstvu Damjana Pečnik je v odzivu na navedbo novomeške območne enote zavoda za varstvo kulturne dediščine, da so pri svoji odločitvi o potrebnosti kulturnovarstvenega soglasja spregledali, da pravna podlaga zanj obstaja, zapisala, da so po proučitvi zadeve ponovno presodili, da niso pristojni za izdajo soglasja po 31. členu zakona o varstvu kulturne dediščine v zvezi z rušitvijo Čateškega dvora.

Ob tem dodajajo, da je v postopku izdaje sklepa, s katerim je ministrstvo zavrglo vlogo za izdajo kulturnovarstvenega soglasja, sodeloval tudi ZVDKS, ki je bil s postopkom in izdanim sklepom v celoti seznanjen.

Kulturnovarstveno soglasje za odstranitev registrirane nepremične dediščine je glede na zakon o kulturni dediščini potrebno pridobiti, če to določa prostorski akt. V primeru Čateškega dvora je Direktorat za kulturno dediščino ugotovil, da pridobitve kulturnovarstvenih pogojev in soglasij za poseg v sicer registrirano enoto kulturne dediščine Čateški dvor ne predvideva noben veljaven prostorski akt.

Odstranitev te enote dediščine se zato lahko obravnava le kot poseg v širše varovano območje spomenika Brežice - mestno jedro, vztrajajo na ministrstvu.

Ob tem pojasnjujejo, da je ministrstvo leta 2008 izdalo pojasnilo, da v primerih, ko objekt ni samostojno varovan kot kulturna dediščina v prostorskem aktu, temveč se nahaja v območjih, ki so razglašena za spomenik, ali so v prostorskih aktih varovana kot dediščina, minister odloča le v primeru, ko gre za predlog odstranitve spomenika v celoti ali njegovega bistvenega dela.

Možnost rušitve Čateškega dvora je predvideval tudi veljaven prostorski akt, to je uredba o lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Krška vas - Obrežje iz leta 2001, pri njenem sprejemanju pa je sodeloval tudi ZVKDS. Odlok o razglasitvi starega mestnega jedra Brežice za kulturni in zgodovinski spomenik je bil sprejet leta 1988. Zavod bi ga zato lahko ob sprejemanju omenjene uredbe lahko upošteval, če bi menil, da je potrebno zagotoviti ustrezno varovanje v prostorskih aktih tudi za Čateški dvor in ne le za spomenik Brežice - Mestno jedro, menijo na ministrstvu.