»Če je denar za vaje, naj ga bo tudi za odškodnino«

Ministrstvo za obrambo občinam letos odreka odškodnino za uporabo Počka in Bača, določeno v medsebojnem dogovoru, zato so se na občini Postojna odločili odslej ravnati po svoje.

Objavljeno
10. julij 2013 20.48
Dragica Jaksetič, Ilirska Bistrica
Dragica Jaksetič, Ilirska Bistrica

Minister za obrambo Roman Jakič je župana občine Postojna Jerneja Verbiča v začetku julija obvestil, da zaradi krčenja proračuna Mors, ministrstvo letos ne bo sofinanciralo lokalne javne infrastrukture na Postojnskem niti ne bo odškodnine odslej poravnavalo s prenosom vojaških stanovanj v občinsko last, ampak jih bo prodajalo.

Enak dopis so prejeli tudi župani občin Cerknica, Ilirska Bistrica in Pivka, v katere sega območje vojaških vadišč Poček in Bač.

Reakcija vodstva občine Postojna je pričakovana. Občinski svet je v torek zvečer podprl župana in podžupanjo Margareto Srebotnjak Borsellino, vodjo postojnskih pogajalcev v mešani pogajalski skupini, ki sta se na dopis z Mors takoj odzvala. Župan z dopisom, poslanim na Mors, Srebotnjak Borsellinova pa s pobudo občinskemu svetu o sprejemu odloka o odškodnini, ki bi ga v podpis poslali tudi ostalim občinam.

»Nad dopisom z Mors smo enostavno šokirani. Letos smo že večkrat zahtevali sklic pogajalske skupine, s katerim so ves čas odlašali. Župan je v pismu Mors zatrdil, da bo konec partnerskega odnosa med stranema, če občina za letošnje leto ne bo prejela niti 180.000 evrov od mogočih 260.000 evrov.

Občina bo uporabila vsa politična, pravna in druga sredstva za varstvo svojih pravic. Pobudo o posebnem odloku, danes posredovano občinskemu svetu, je ta sprejel. To poletje bomo pripravili odlok in v njem določili okoljsko takso, do katere so prebivalci upravičeni.

Sledili bomo odločitvi ustavnega sodišča. Sodišče namreč podobnega odloka, ki smo ga sprejeli že pred desetimi leti, tedaj ni zadržalo. Navedlo je le, da moramo natančno določiti škodo, ki jo povzroča vojaško delovanje. Takrat je odlok obvisel v zdraku, zdaj pa bomo šli do konca. Pridobili bomo vsa okoljska mnenja in ovrednotili posledice. Vplive na zrak, tla, vodo, hrup in podobno.

Vsi v vodstvu občine smo trdno odločeni, da gremo v to in nič nas ne bo zadržalo. Če je denar za vaje, ga mora biti tudi za pravično odškodnino,« je po seji občinskega sveta dejala Margareta Srebotnjak Borsellino.

Podžupanja meni, da bi bilo dobro, da bi vse občine, ki mejijo na Poček ali Bač sprejelo enak odlok, saj zdaj Mors, ki ima sklenjen dogovor z vsako občino posebej, lahko tudi »trguje« z vsako občino posebej. »Če pa jih ostale občinah ne bodo za to, bo odlok pač sprejela Postojna sama,« je pojasnila podžupanja.

Prejem dopisa ministra Jakiča je za Delo potrdil tudi župan občine Pivka Robert Smrdelj. O izplačilu letošnje in zamudnih odškodnin se z Mors še pogajajo. Pivka namreč predlaga, da bi vseh 535.000 tisoč evrov odškodnine, ki jo Mors še dolguje za leta od 2009 dalje, prejeli do leta 2015, ta denar pa bi porabili za plačilo večine DDV za prvo fazo načrtovanih novih gradbenih del v Parku vojaške zgodovine.