Če Majcnova podpiše odlok, bo zakon umaknjen

Možnosti, da bi bil zakon o sanaciji Celjske kotline končno sprejet, je spet vse manj.

Objavljeno
02. april 2018 10.32
Janja Sluga
Brane Piano
Brane Piano
Ljubljana, Celje - Za Zakon o nujni sanaciji posledic čezmerne obremenitve okolja na območju Celjske kotline ni več veliko možnosti, da bo sprejet še v tem sklicu parlamenta. Za aprilsko zasedanje državnega zbor (DZ) je bila načrtovana druga obravnava, a je kolegij predsednika Milana Brgleza razveljavil terminski plan dela DZ v aprilu. Tako se v sredo ni sestal tudi odbor za infrastrukturo, okolje in prostor, ki bi ga moral obravnavati.

Predlog zakona poslanke SMC Janje Sluga je sredi februarja v DZ prestal prvo obravnavo, čeprav sta mu nasprotovali vlada in ministrica Irena Majcen. A čeprav je vse manj možnosti za sprejem zakona pred volitvami, mu še naprej nasprotujejo na Koroškem; zgolj zato, ker imajo za okoljsko sanacijo Mežiške doline le odlok in ne zakona.

Janja Sluga o nastalih zapletih pravi: »Poskusila bom doseči, da predsednik Igor Zorčič skliče pristojni odbor. V nasprotnem primeru bom za sklic odbora zbirala podpise in po potrebi tudi za izredno sejo DZ.«

Po četrtkovem srečanju z vpletenimi v Celju je varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer v petek sporočila, da podpira prizadevanja poslanke za čimprejšnjo okoljsko sanacijo zastrupljene Celjske kotline po vzoru ukrepov za sanacijo v Mežiški dolini.

»Delovna skupina za sanacijo Celjske kotline (ki jo je imenovala ministrica za okolje in prostor - op.p.) se je nazadnje sestala junija 2016, kar ministrstvo opravičuje z nesprejetjem nove uredbe o stanju tal,« so povedali v uradu varuhinje.

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) se sklicuje tudi na težave pri spreminjanju okoljske zakonodaje. Osnutek prenovljenega Zakona o varstvu okolja je bil v javni obravnavi do sredine septembra 2017 in MOP pripravlja nov osnutek zakona, ki ga bo znova poslalo v javno obravnavo.

Prepočasi in brez bistvenih premikov

»Kronologija aktivnosti MOP ne potrebuje posebnega komentarja. Zadeve potekajo absolutno prepočasi in ni bistvenih premikov. Dojemamo vezanost na dokončanje nekaterih postopkov, vendar pa razumnih razlogov za neaktivnost na ostalih področjih ni videti,« ocenjujejo v uradu varuhinje.

Zakon v zamrznjeni parlamentarni proceduri, ki dviguje toliko prahu, je pravzaprav le prepis odloka o sanaciji Celjske kotline, ki je bil pripravljen v čistopisu že v času, ko je bil za okolje v prejšnji vladi pristojen minister Dejan Židan. Tako je lahko Slugatova je že pred časom izjavila, da bo zakon umaknila, če bo ministrica Irena Majcen odlok podpisala. Poslanka SMC pa se tik pred volitvami zaveda političnih okoliščin in opozarja: »Trenutni čas je mogoče edini, v katerem lahko Celjani pričakujejo sprejem zakona za sanacijo Celja.«

Preboj v reševanju okolja

Celju in okolici politika že tri desetletja obljublja sanacijo okolja. Mineva tudi peto leto, kar so po mnenju strokovnjakov izpolnjeni vsi pogoji za sprejetje potrebnih aktov.

Tudi kemik Tomaž Ogrin pravi: »Najmanj bi pričakoval, da bo ministrica za okolje in prostor zakonu nasprotovala, namesto, da bi pomagala. Zakon, kakršen je, pomeni preboj v reševanju okolja za 50.000 prebivalcev Celjske kotline. Če zakon uspe, bodo tudi drugi po tem zgledu hitreje prišli do sanacij.«

Vsi niso takšnega mnenja. Društvo za turizem in življenje Solzice z Raven na Koroškem je sredi marca obvestilo varuhinjo človekovih pravic, da zakonu nasprotujejo: »V Mežiški dolini država od leta 2007 ureja sanacijo okolja zgolj z odlokom, po hierarhiji nižjim aktom od zakona.«

Za zakon za Celjsko kotlino torej niso ovira samo omejeno delovanje državnega zbora in vztrajno nasprotovanje MOP, temveč tudi regionalni prestiž.