Če potrošnik želi varen izdelek, naj pogleda, ali nosi oznako CE

Proizvajalec mora dokazati, da je upošteval vse zakonske zahteve EU glede zdravja, varnosti in varstva okolja.

Objavljeno
29. maj 2017 20.04
Božena Križnik
Božena Križnik

Ljubljana − Z globalizacijo in e-trgovanjem se ponudba blaga za končnega potrošnika silovito širi in kopiči tveganja: ali je izdelek (tudi oni, ki je uvožen iz tretjih držav) varen, ali ustreza poglavitnim nacionalnim zahtevam in standardom? Odgovor nam ponuja posebna oznaka, CE, ki jo nespremenjeno opažamo na izdelkih že od leta 1993.

Oznako CE nosijo številni električni aparati, zabavna elektronika, stroji, igrače itn. Pove nam, da so skladni z zahtevami zakonodaje EU in s tem primerni za prodajo znotraj evropskega gospodarskega prostora brez omejitev. Z namestitvijo oznake CE na proizvod proizvajalec izjavlja, da je izdelek usklajen z vsemi ustreznimi predpisanimi evropskimi zahtevami, zlasti tistimi, ki zagotavljajo zdravje, varnost in varstvo okolja.

Javnost pogosto oznako pojmuje narobe, namreč, da so bili izdelki testirani pri neodvisnih evropskih institucijah, da so dobili omenjeno oznako. V resnici je to naloga proizvajalca – po tem, ko sam preveri skladnost izdelka z varnostnimi zahtevami, mora podati posebno izjavo, da je njegov proizvod varen. Določene naloge imata tudi uvoznik in distributer. Oznaka CE ne razkriva porekla blaga.

Samokontrola je učinkovita, a ne vedno in povsod. Pogosto ponudniki spoštujejo pravila le tedaj, ko obstaja verjetnost, da bodo kršitelje odkrili. Zato so evropske države ustanovile organe za nadzor trga, ki kontrolirajo proizvajalce, uvoznike in distributerje, nevarne izdelke pa lahko odpokličejo, naložijo uničenje, izrečejo globe ipd. Dobro delujoč evropski sistem hitrega obveščanja RAPEX prenese informacije o nevarnih izdelkih prek nacionalnih meja in je podlaga za ukrepanje na enotnem trgu.

CE v Sloveniji

Trgovinska zbornica Slovenije (TZS) opaža, da njeni člani budno sledijo predpisom o varnosti proizvodov. O svojih obveznostih v zvezi s tem se že pred uvrstitvijo na police posebej zanimajo mala in srednja podjetja, ki nimajo specializiranih oddelkov.

Medtem ko so, kot rečeno, proizvajalci odgovorni za zagotavljanje skladnosti proizvoda in namestitev oznake CE, imajo uvozniki in distributerji pomembno vlogo pri zagotavljanju skladnosti proizvodov in opremljenosti z oznakami. To med drugim spodbuja tudi pošteno konkurenco, saj morajo vsi udeleženci upoštevati ista pravila.

Kadar so proizvodi izdelani v tretjih državah in proizvajalec nima zastopnika v Enotnem gospodarskem prostoru, morajo uvozniki preveriti, ali so bili izvedeni vsi ukrepi in ali je na zahtevo na voljo ustrezna dokumentacija. Distributerji pa imajo pomembno vlogo pri zagotavljanju, da so na trgu le skladni proizvodi, in morajo skrbno paziti, da s svojim ravnanjem ne škodujejo skladnosti proizvoda. Eni in drugi morajo v primeru težav pomagati nacionalnim organom pri pridobivanju dokumentacije.

Za nekatere skupine bolj »tveganih« izdelkov pa je treba vključiti tudi organ za ugotavljanje skladnosti, ki preveri, ali proizvod izpolnjuje vse zakonske zahteve za izdajo izjave o skladnosti. Tedaj je iz oznake razvidna tudi identifikacijska številka priglašenega organa.

Oznaka CE pa ni obvezna za vse neživilske izdelke. Tisti, za katere je predpisi ne določajo, je pravzaprav ne smejo nositi.

»Pri prenosu evropske zakonodaje v slovenski pravni red na TZS podpiramo skupna in enaka pravila na ravni EU ter zavzemanje za skupni trg ter prost pretok blaga,« je poudarila direktorica TZS Mija Lapornik. Kar pravzaprav pomeni tudi, da se podjetjem na slovenskem trgu ne sme nalagati dodatnih obveznosti, ki bi bile v nasprotju s skupno evropsko zakonodajo. Še bolj pa bi si želeli administrativnih poenostavitev za podjetja, ob pripravi novih predpisov pa bi jim morali omogočiti ustrezna prehodna obdobja.

 

Ponudniki so pozorni

V Mekurju so nam povedali, da se zavedajo odgovornosti v zvezi z varnostjo proizvodov, zato redno spremljajo novosti v tehnični zakonodaji. »V oskrbni verigi lahko nastopamo v različnih vlogah, kot proizvajalec, uvoznik ali distributer, zato so naše obveznosti, ki izhajajo iz zakonodaje, zelo različne. Ker naš prodajni program vključuje zelo veliko izdelkov, ki spadajo v novi zakonodajni okvir, je poznavanje zakonodaje in redno spremljanje novosti za nas posebnega pomena. Udeležujemo se strokovnih izobraževanj in pri tehnično zahtevnejših proizvodih sodelujemo tudi z zunanjimi inštitucijami. Kot distributer imamo pomembno vlogo pri zagotavljanju, da so na trgu samo skladni proizvodi, zato moramo biti tudi skrbni pri ravnanju s proizvodi in ne smemo negativno vplivati na skladnost.«

Podoben odgovor smo dobili tudi iz Avtere. Varnost izdelkov, ki jih uvažajo in distribuirajo, je zanje prva skrb. »Že pred časom smo se odločili, da bomo sodelovali samo z najboljšimi dobavitelji, s takšnimi, ki so zanesljivi. Problem pa so po našem mnenju neodgovorni ponudniki, ki ponujajo sicer pravilno označene izdelke, vendar ti ne izpolnjujejo standardov.«

Kaj pa zakonsko zapovedani nadzor? V Avteri pojasnjujejo, da se nadzor sicer izvaja, vendar pretežno na formalnostih − pomembno je, recimo, kako velik je znak CE, in če je samo milimeter premajhen, je to lahko že razlog za umik proizvoda s trga. Absolutno premalo pa je poudarka na vsebini.