Celje bo obnavljal že prvič sporni gradbenik Mineral

Bojan Šrot je odpustil uslužbenko, ki ni preverila Minerala, zdaj pa je obnovo spet zaupal istemu podjetju.

Objavljeno
27. september 2012 18.04
Celje, 7.8.2012 - Prenova starega mestnega jedra - Krekov trg. Foto: Brane Piano
Brane Piano, Celje
Brane Piano, Celje

Celje - Obnova celjskega starega mestnega jedra je primer, kako lahkotno in neodgovorno z denarjem davkoplačevalcev ravna občinska uprava. Mestna občina Celje (MOC) je s Cestami mostovi Celje (CMC) prekinila pogodbo, zdaj pa je dela oddala njegovemu podizvajalcu.

Gre za družbo Mineral, ki že na prvem razpisu februarja letos kot podizvajalec CMC ni izpolnjevala vseh pogojev in bi lahko občina zaradi tega že prej razdrla pogodbo s CMC. Morda prav zato na MOC še naprej ostajajo skrivnostni v zvezi z oddajo javnega naročila za obnovo starega Celja.

Po torkovem obvestilu, da so poldrugi mesec po tistem, ko sta razkopani gradbišči na Krekovem trgu in v Stanetovi ulici mirovali, so šele v četrtek na našo izrecno zahtevo razkrili, za koliko bo Mineral dokončal prvo etapo obnove.

Občina unovčila celo bančno garancijo

Pojasnili so, da bo Mineral dela, v katera so za razliko od pogodbe s CMC vključena še nekatera nova, opravil za 3,276 milijona evrov. CMC je do avgusta, ko je moral z gradbišča, opravil za 0,413 milijona evrov del, za vsa dela pa je imel pogodbo v vrednosti 3,407 milijona evrov. Dobro je vsaj to, da je MOC uspela v celoti unovčiti bančno garancijo CMC in je že prejela 0,3 milijona evrov.

Mineral bo dela opravljal s podizvajalci in sicer s podjetjema Plima iz Žalca za vodovod in kanalizacijo ter z občinskim javnim podjetjem Energetika Celje za plinovod. Prvi pogodbeni izvajalec, torej Mineral, bo torej predvsem dostavil kamen in z njim tlakoval staro mesto.

Pojasnjevanja odpuščanja preprečuje »varovanje osebnih podatkov«

A če smo novinarji že spomladi, ko je župan Bojan Šrot podpisoval kasneje odpovedano pogodbo s CMC, spraševali, če to zaradi likvidnostnih težav CMC ni preveč tvegano, se je zdaj potrebno vprašati, če novega tveganja za javna sredstva ne predstavlja tudi izbira Minerala. To je mogoče razložiti prav z razlogi, zaradi katerih je avgusta Šrot iz službe vrgel uslužbenko N.L.

Na MOC smo ta teden naslovili tudi vprašanje, če je bila avgusta N.L. odpuščena prav zaradi tega, ker ob sklepanju prve pogodbe s CMC ni preverila bonitet podizvajalca Minerala. Odgovorili so, da to ne drži ter da zaradi varovanja osebnih podatkov več ne morejo pojasnjevati.

Abolj bo držalo, da so se debelo zlagali. Iz dokumentov, ki so bili s pritožbo N.L. zaradi izgube službe poslani na vladno komisijo za pritožbe iz delovnega razmerja, je mogoče razbrati prav nasprotno. V izredni odpovedi delavki N.L. z 10. avgusta namreč piše, da delavka v postopku javnega naročila ni preverila izpolnjevanja pogojev za oba podizvajalca CMC in sicer za družbi Elektro signal Celje in Mineral.

Gradbenik je že vrsto let nelikviden

To je storila šele po podpisu pogodbe z glavnim izvajalcem del in izkazalo se je, da Mineral 24. februarja, na dan, ko se je iztekel rok za oddajo ponudb po prvem razpisu, ni imel poravnanih prispevkov za socialno varnost za svoje delavce.

Če je torej Mineral na zadnji dan za oddajo ponudb po drugem razpisu tovrstne obveznosti imel poravnane, to še ne pomeni, da bo podjetje lahko financiralo v Celju prevzeta dela za občino ter da MOC ni ponovno ravnala lahkomiselno. V letnem poročilu Minerala za leto 2011 je namreč direktor Tomaž Urleb namreč zapisal naslednje: »Podjetje se že vrsto leto sooča z nelikvidnostjo in leto 2011 se v tem ni prav nič razlikovalo.«

Dodajmo, da je imel lani Mineral 73 zaposlenih, ob 3,1 milijona evrov prihodkov pa tudi 0,3 milijona evrov izgube. Mineral je lani lastniško prevzela družba Stonex, ki je v lasti Tomaž in Marjana Urleba. Mineral ima sicer sedež v Preserju v občini Brezovica, a lastnika sta s Celjskega, natančneje iz Gorice pori Slivnici v občini Šentjur. Od tam pa do znanstev na celjski mestni občini ni daleč.