Celje, zastrupljeno mesto

Mednarodna sramota namesto mednarodne univerze.

Objavljeno
13. september 2013 11.10
Celje, september 2013 - Obmoje Stare Cinkarne, kjer ni univerze, Evropska komisija pa zaradi njega obravnava Slovenijo in MO Celje.
Brane Piano, Celje
Brane Piano, Celje

Celje – V Gaberjah so na območju Stare Cinkarne pred nekaj leti postavili smerokaze. Eden kaže proti Mednarodni univerzi, ki je v Celju ni. Namesto nje so za smerokazom kupi s težkimi kovinami onesnažene zemlje. Evropska komisija od Slovenije zahteva saniranje območja in grozi s sankcijami, vlada pa pripravlja odlok o sanaciji Celjske kotline.

Občina je čez območje Stare Cinkarne oziroma nesojenega in propadlega projekta tehnološkega parka Tehnopolis leta 2009 zgradila dva kraka kanalizacije med Kidričevo cesto in Voglajno, pri čemer so izkopali 13.606 kubičnih metrov onesnažene zemlje, kar je približno toliko kot za štiri olimpijske bazene. Po več analizah je bilo ugotovljeno, da je material, ta leži na gradbišču, nevaren gradbeni odpadek z zdravju nevarnimi snovmi, predvsem težkimi kovinami.

Inšpekcije so zato ustavile komunalna dela, a ker Mestna občina Celje (MOC) kot investitorica ni upoštevala obveznih navodil inšpekcije, da mora odstraniti zastrupljeno izkopano zemljo, je primer prišel do evropske komisije (EK). Ta je junija letos napovedala preizkus svojih odločitev na Evropskem sodišču, če v Celju okoljske nevarnosti ne bodo odpravili.

Pet ponudb

Spomladi se je o tem v Celju z županom Bojanom Šrotom pogovarjal tudi minister za okolje, prostor in kmetijstvo Dejan Židan. Julija pa je MOC le objavila javno naročilo za odstranitev zastrupljene zemlje. Kako se bodo lotili izvedbe »predelave ali odstranitve izkopanega materiala, ki vsebuje nevarne snovi na območju Stare Cinkarne«, kakor piše v razpisu, na občini niso pojasnili. Nina Mašat Strle z občinskega oddelka za okolje, prostor in komunalo je povedala, da je na razpis prispelo pet prijav, izvajalca pa bodo izbrali v prvi polovici oktobra.

Kakor je razvidno iz javnega naročila, je možnih več načinov: odvoz zastrupljene zemlje ali njeno čiščenje na kraju samem. Po razpisni dokumentaciji bo moral izbrani izvajalec v devetih mesecih nevarno zemljo odstraniti ali predelati ter za dela dobiti tudi okoljsko dovoljenje. Toda občina ga ne bo izbirala glede na način sanacije, temveč zgolj glede na najnižjo ponujeno ceno.

Posel Stonexu?

Po naših podatkih imajo na občini tri ponudbe za odvoz in odlaganje zemlje: Ekol Kranj (5,5 milijona evrov), Gorenje Surovina (4,4 milijona evrov) in Saubermacher (3,1 milijona evrov) ter dve ponudbi za predelavo in stabilizacijo zemlje z betonskimi mešanicami na sami lokaciji: Vekton (1,8 milijona evrov) in Stonex (0,9 milijona evrov). Pri tem je zanimivo, da je Stonex lastnik družbe Mineral, ki v Celju prenavlja staro mestno jedro. Ker je po pojasnilih z MOC letos za sanacijo zemlje predvideno 1,5 milijona evrov, je mogoče, da bodo tudi sanacijo Stare Cinkarne dodelili lastniku, direktorju in prokuristu Stonexa in Minerala Marjanu Urlebu.

A razpis še ne bo ustavil vseh postopkov pred EK zaradi kršitve direktiv o odpadkih in njihovem odlaganju ter preprečil izreka morebitnih novih kazni Sloveniji. Del kršitve so tudi že leta 2006 ustvarjeni nevarni odpadki, ki so jih Regionalna razvojna agencija Celje oziroma njene družbe za časa vodstva Borisa Klančnika med gradnjo stavb Tehnopolisa dale odložiti v bližnjem Bukovžlaku.

Veter še naprej raznaša strupen prah

Primer Stare Cinkarne smo v Delu razkrili maja lani, oktobra pa je EK Sloveniji izdala prvi opomin. Ta in vsi naslednji navajajo, da Slovenija ni sprejela zadostnih ukrepov, da izkopana zastrupljena zemlja ne bi ogrožala okolja in zdravja ljudi. Januarja je vlada sicer obvestila EK, da bo zemlja odstranjena, a se to (še) ni zgodilo. Aprila je okoljsko ministrstvo proti odgovornim v Celju vložilo tudi kazensko ovadbo za kaznivo dejanje, za katero je zagrožena kazen do enega leta zapora.

Na PU Celje so prejem ovadbe potrdili, preiskava še traja, ovadena pa sta MOC in CM Celje, torej odgovorni osebi župan Šrot in takratni direktor CMC Marjan Vengust. Junija je EK od Slovenije zahtevala, da ukrepa v dveh mesecih, a je tudi ta rok že potekel.

Stabilizacija zastrupljenega območja

Cvetka Ribarič Lasnik z Inštituta za okolje Celje, kjer so pripravljali podlage za zakonsko ureditev okoljske sanacije onesnažene Celjske kotline, je povedala, da je že pripravljen osnutek vladnega odloka o ukrepih za odpravo posledic čezmerne obremenitve okolja v Celjski kotlini.

V podlagah za osnutek za Staro Cinkarno predvidevajo stabilizacijo zastrupljenega območja z uporabo betonskih mešanic. S tem bi zemljo in težke kovine vezali z betonom in strupi ne bi več pronicali v podtalnico.