Celjski direktorji zamenjali tretjo os

Ob obisku ministra Gašperšiča so se odločili, da ne nasprotujejo več trasi Šentrupert–Velenje.

Objavljeno
15. marec 2018 08.33
Gašperšič in RGZC
Brane Piano
Brane Piano
Celje – Upravni odbor Regionalne gospodarske zbornice Celje (RGZC), ki mu predseduje Izidor Krivec, ne nasprotuje več trasi hitre ceste ob tretji razvojni osi Šentrupert–Velenje. Tukajšnje gospodarstvo se je tako kot Mestna občina Celje zadnja leta zavzemalo za traso po Celju bližjem priključku Arja vas–Velenje, zdaj pa je 24 članov upravnega odbora RGZC podprlo čimprejšnjo gradnjo na relaciji Šentrupert–Velenje.

Seje upravnega odbora se je udeležil minister za infrastrukturo Peter Gašperšič in po njej dejal, da so naročeni projekti, v teku so priprave na odkupe zemljišč, odsek Šentrupert–Velenje pa bi začeli graditi prihodnje leto.

»Glede napovedanih ustavnih pritožb treh občin na Državni prostorski načrt (DPN) za cesto Šentrupert–Velenje sem prepričan, da ne bo uspešna, saj smo v postopku priprave DPN dosledno upoštevali vsa določila zakona o urejanju prostora, sodelovali z javnostjo ter upoštevali številna stališča in pripombe,« je izjavil Gašperšič.

Tudi v upravnem odboru RGZC menijo, da ni utemeljenega razloga za ustavno pritožbo. Predsednik Krivec dodaja, da želijo s podpisom protokola o podpori trasi in gradnji doseči, da projekt severnega dela 3. razvojne osi do območja Zgornje Savinjske in Šaleške doline ter na Koroško ostane prednosten in da ga država res tudi začne graditi leta 2019.

»Projekt ni enostranski pristop načrtovanja razvoja cestne infrastrukture, ki bi upošteval le obstoječe prometno povpraševanje, ampak upošteva tudi razvojne vidike širšega vplivnega prostora,« so zapisali direktorji s Celjskega.

V zadnjih dneh so pozive vladi v podporo trasi ter gradnji odseka Šentrupert–Velenje sprejeli tudi na Gospodarski zbornici Slovenije, podpirajo ga občine območja Saša in Gospodarska zbornica Saša ter vsa Koroška, nasprotujejo pa mu civilne iniciative v občinah Braslovče, Polzela in Šmartno ob Paki. Občinski sveti omenjenih občin so župane zadolžili, da financirajo odvetnika, ki bo pripravil zahtevo po ustavni presoji DPN za traso.