Celjski strup za Majcnovo

Civilne iniciative Celja od Cerarja zahtevajo razrešitev Irene Majcen zaradi neučinkovitosti v zastrupljeni Celjski kotlini.

Objavljeno
24. december 2015 09.58
Jutro v Celju
Brane Piano
Brane Piano
Celje - »Ob napovedani rekonstrukciji vlade naslavljamo na Vas apel, da razrešite ministrico za okolje in prostor go. Ireno Majcen zaradi nesposobnosti reševanja okoljske katastrofe v Celjski kotlini,« v pismu predsedniku vlade Miru Cerarju v imenu Civilnih iniciativ Celja (CIC) piše Boris Šuštar.

Šuštar ministrici Majcnovi očita, da je ustanovila preštevilno in s tem neučinkovito strokovno skupino za sanacijo Celjske kotline ter je s tem reševanje težav zaradi zastrupljenega okolja v kotlini odmaknila nedoločeno prihodnost. Predvsem pa ga moti, da je ministrica prekinila tudi sodelovanja z nevladno CIC, ki že vrsto let opozarja na nevarnosti onesnaženega okolja za zdravje prebivalstva.

Cerarju zato Šuštar predlaga, da državne sekretarje na ministrstvu za okolje in prostor, ministrstvu za zdravje, ministrstvu za gospodarstvo, ministrstvu za kmetijstvo zadolži, da v sodelovanju s stroko pripravijo nujne ukrepe za zaščito okolja in zdravja ljudi.

»Vse strokovne rešitve so že zdavnaj zapisane v projektu Onesnaženost okolja in naravni viri kot omejitveni dejavnik razvoja v Sloveniji- modelni pristop za degradirana območja, ki ga je na Inštitutu za okolje in prostor vodila Cvetka Ribarič Lasnik, ministrica Irena Majcen pa še kar zapravlja davkoplačevalski denar za ugotavljanje stanja in neplodne sestanke,« je jasen Šuštar.

Kot enega zadnjih primerov neučinkovitosti Ministrstva za okolje in prostor pod ministrico Šuštar navaja primer črnega odlagališča nevarnih odpadkov pri celjskem mestnem parku. Ministrici očita, da v skoraj dveh letih po uradni potrditvi nevarnih odpadkov skupaj s pristojnimi službami ni uspela doseči odvoza strupenih odpadkov. »To je eklatanten primer nesposobnosti reševanja enostavno rešljivih problemov,« v pismu z zahtevo po razrešitvi ministrice predsedniku vlade piše Boris Šuštar.

Nesposobnost reševanja onesnaženja je očitna tudi pri reševanju problematike prašnimi delcev PM 10 in PM 2.5, saj se ni zmanjšalo, temveč po podatkih EU, tako Šuštar, celo podvojilo.

CIC so doslej pri Evropski komisiji in Sodišču EU že dosegle zahtevo Sloveniji, da mora sanirati črni celjski odlagališči v Bukovžlaku in črno odlagališče na gradbišču Gaberje jug na območju Stare Cinkarne. Zdaj Šuštar opozarja tudi predsednika vlade: »Pričakujemo vaše ukrepanje za zaščito okolja in zdravja ljudi, sicer bomo z vsemi dejstvi ponovno morali seznaniti EK, Evropski parlament in mednarodno javnost.«