Centralizacija podpornih 
služb v vrtcih za zdaj le možnost

V vrtcih bodo prihodnje leto začeli uporabljati enotne pravilnike o računovodstvu in enotni kontni načrt.

Objavljeno
11. november 2011 18.14
Posodobljeno
12. november 2011 07.00
Andreja Žibret, Ljubljana
Andreja Žibret, Ljubljana

Ljubljana – Da se ne bi več mogla ponoviti zgodba ljubljanskega vrtca Zelena jama, iz katerega naj bi izginilo skoraj 300.000 evrov, domnevno pa sta odgovorni prejšnja ravnateljica in računovodkinja, je Marija Fabčič, načelnica oddelka za predšolsko vzgojo ljubljanske občine, med ukrepi poudarila centralizacijo podpornih služb v vrtcih.

Na vprašanje, kaj konkretno je imela v mislih na zadnji seji mestnega odbora za predšolsko vzgojo in izobraževanje, na katerem so razpravljali tudi o tem, je načelnica mestnega oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje Marija Fabčič pojasnila, da je o združevanju in specializaciji podpornih služb v vrtcih in šolah trenutno mogoče govoriti samo kot o možnosti.

Področje je namreč sistemsko urejeno decentralizirano. Šolska zakonodaja zdaj omogoča samo delno uresničevanje centralizacije: zadnji osnutek zakona o dejavnosti splošnega pomena prinaša večje možnosti za organizacijo teh služb na enem mestu. Decentralizacija javnih zavodov na vsebinskih in finančnih področjih sicer po besedah Fabčičeve prinaša več prožnosti pri izvajanju programov, v posameznih primerih pa tudi večja poslovna tveganja.

V strategiji razvoja vzgoje in izobraževanja v Mestni občini Ljubljana (MOL) za obdobje 2009–2019 so opredelili, da je mogoče ob zagotovljeni strokovni avtonomiji šol in vrtcev povezovati in združevati nekatere podporne tehnične in administrativne funkcije.

»Tu so mišljene predvsem naloge s področja financ, računovodstva, izterjav, javnega naročanja in pravnih postopkov. MOL je to delno uporabila pri javnem naročanju, že pred leti s skupnim javnim naročilom za elektriko in zavarovanje, letos pa na našo pobudo še za energente v vseh javnih zavodih. V letu 2012 bo MOL vodila vsa večja javna naročila tudi za šole in vrtce ter tako povečala strokovnost in znanje na enem mestu,« je dejala Marija Fabčič.

V vrtcih bodo prihodnje leto začeli uporabljati enotne pravilnike o računovodstvu in enotni kontni načrt za vodenje stroškov poslovanja, kar po njenem mnenju daje ustrezno podlago za oblikovanje enotnih politik financiranja vrtcev.

Na vprašanje, kakšne so prednosti in slabosti centralizacije podpornih služb v vrtcih in šolah ter koliko racionalnejša bi bila pri tem poraba denarja, je Fabčičeva odgovorila, da za zdaj še ni mogoče govoriti o posledicah. »Za prihodnjo odločitev o najustreznejši obliki reorganizacije bo potrebna poglobljena analiza stanja in zmožnosti ter zahtev in pričakovanj ustanovitelja.«