Cepljenju proti HPV - starši velenjskih šestošolk zavedeni

Cepljenje je bilo na dopisu navedeno kot obvezno, kar ne drži.  Opravičilo odgovornih.

Objavljeno
07. oktober 2013 21.28
Slovenija Ljubljana 21.10.2010 - Cepljenje proti gripi. Foto: Leon VIDIC/DELO
 Brigite Ferlič Žgajnar, Ozadja
Brigite Ferlič Žgajnar, Ozadja

Velenje – Na Osnovni šoli Mihe Pintarja Toleda so razdelili obvestilo Zdravstvenega doma Velenje o predvidenem sistematskem pregledu in cepljenju proti okužbam s humanimi papiloma virusi (HPV), v katerem je pisalo, da je cepljenje obvezno. To pa ne drži.

Starša ene od šestošolk sta postala pozorna na prejeto informacijo: »Vašega otroka bomo pregledali v našem dispanzerju. Po pregledu bo cepljen proti HPV, kar spada v obvezna cepljenja v Republiki Sloveniji (UL RS 9 / 6. 2. 1998).«

Preverila sta, ali je cepljenje res obvezno, in z vpogledom v »program cepljenja in zaščite z zdravili za leto 2013« ugotovila, da ni. V zdravstvenem domu so priznali napako.

Takoj ko so jo odkrili, so šoli posredovali dopis za starše s pravilno informacijo in opravičilom. Jože Zupančič, direktor velenjskega ZD, je zanikal, da bi šlo za namerno zavajanje staršev. Pojasnil je, da se je zgodila pomota: »Brez soglasja staršev ni cepljen noben otrok.«

Vodja predšolskega in šolskega dispanzerja Zdravstvenega doma Velenje, kjer se je zgodila napaka je Margareta Seher Zupančič, dr. med., spec., ki je tudi predsednica Združenja za pediatrijo.

Na Inštitutu za varovanje zdravja so bili seznanjeni s primerom. Poudarili so, da je cepljenje proti HPV prostovoljno in da je delež cepljenih šestošolk okoli petdesetih odstotkov.