Cerkniško jezero in Ljubljanica bosta čistejša

Nove čistilne naprave V Cerknici naložbo končujejo, na Rakeku začenjajo, naložbi pa sta vredni 16 milijonov evrov

Objavljeno
26. julij 2013 10.44
Dragica Jaksetič, Ilirska Bistrica
Dragica Jaksetič, Ilirska Bistrica

Cerkniška komunalna čistilna naprava bo zgrajena do konca leta, na Rakeku bodo kanalizacijo in čistilno napravo začeli graditi v prihodnjih dneh. Ljudem, živečim ob Cerkniškem jezeru in Ljubljanici, je čistejšo vodo omogočilo kohezijsko sofinanciranje medobčinskih projektov Čista Ljubljanica.

»Svojih umazanih voda ne maramo gledati in vohati na lastnem pragu, niti jih nočemo spuščati sosedom. Šele uspešna kandidatura občin v porečju Ljubljanice za kohezijska sredstva nam je omogočila pridobitev dovolj velike vsote denarja za projekt čiščenja,« je za Delo povedal cerkniški župan Marko Rupar.

Rakek bo leto dni gradbišče

V prihodnjih dneh bo Rakek za eno leto postal gradbišče, čistilna naprava bo začela predvidoma delovati konec leta 2015. Naložba je del projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice. Občina Cerknica je zanjo pridobila 6,2 milijona evrov iz kohezijskega sklada. Nekaj več kot milijon evrov je dala država, 3,5 milijona bo prispevala občina sama.

Riko s podizvajalci bo na Rakeku zgradil 14,5 kilometra kanalizacije, osem črpališč in čistilno napravo zmogljivosti 4000 populacijskih enot. Na novi kanalizacijski sistem bodo priključili gospodinjstva s 1628 prebivalci, ki do zdaj niso bila priključena na javni sistem, Kartonažno tovarno Rakek ter nekaj manjših podjetij. Na novo čistilno napravo, ki bo stala med Uncem in Rakekom, bodo priključili tudi uporabnike sedanje zastarele čistilne naprave in greznic, skupaj odpadne vode približno 500 prebivalcev. Konec leta 2015 bo z novim sistemom prečiščevanja odpadnih voda Rakek pokrit 96,45-odstotno, v prihodnjih letih pa bodo nanj priključili še odpadne vode Unca in Ivanjega sela.

Cerkniška bo trikrat zmogljivejša

Trikrat zmogljivejša bo nova cerkniška čistilna naprava, ki bo stala na mestu sedanje ob Cerkniščici, uporabno dovoljene zanjo pričakujejo maja 2014. Tako kot rakovška je projektirana tudi za terciarno čiščenje, to je biološko čiščenje fosforja, nitratov in dušika. Sedanja čistilna naprava je bila zgrajena za 2000 enot, vanjo so pritekale odplake 8000 priključkov, zato je Cerkniško jezero v resnici onesnaževala. V novi čistilni napravi bodo čistili odpadne vode iz Cerknice, Zelš, Podskrajnika in tamkajšnje industrijske cone ter načrtovanega novega dela Rakeka. S to naložbo, vredno 5,1 milijona evrov (od tega bo občinski delež 1,9 milijona evrov), bodo čistili le odpadne vode sedanjega kanalizacijskega sistema, novega bodo gradili pozneje.

Občina bo svoj delež financiranja gradnje teh objektov v treh letih zagotovila iz zbrane omrežnine, povišanega komunalnega prispevka, ki bo veljal za bodoče graditelje, verjetno pa bo morala najeti tudi manjše posojilo, pravi župan Marko Rupar.

Jezera ne bodo več onesnaževali

V zadnjih petih letih so že zgradili čistilne naprave v Bločicah, Grahovem in Martinjaku, v vaseh torej, od koder so se odplake izlivale v jezero. Skupaj z rakovško in cerkniško čistilno napravo bodo konec leta 2015 dosegli 65-odstotno pokritost, ko pa bodo na cerkniško napravo priključili še Dolenje Jezero ter Begunje in Selšček, bo ta še večja. Za še čistejšo jezersko vodo bodo morali postaviti še manjše čistilne naprave ali napravi za Žirovnico, Lipsenj, Goričice in Gornje Jezero. Med prioritetami so še vasi gorvodno ob Cerkniščici nad zajetji pitne vode, v hribovskih zaselkih pa bo treba graditi male čistilne naprave, ki jih bo občina Cerknica subvencionirala, če bo le imela možnost.