Čez tri dni bodo znane nove cene nepremičnin

Prevrednotenja kmetijskih zemljišč in gozdov ne bo na nobenem območju, saj se cene niso spremenile za desetino.

Objavljeno
10. oktober 2013 22.19
uho/Nepremicnine - Ljubljana
M. B., gospodarstvo
M. B., gospodarstvo

Če boste v ponedeljek na geodetskem portalu Prostor (http://prostor3.gov.si/javni/login.jsp?jezik=sl) vstopili v register nepremičnin, boste predvidoma že lahko videli, ali je geodetska uprava (Gurs) vašo nepremičnino ovrednotila drugače, kot jo je konec leta 2011.

Konec tedna bodo v sistemu namreč izvedli tako imenovano indeksacijo posplošene tržne vrednosti. To pomeni, da bodo tistim vrstam nepremičnin na posameznih območjih, kjer so na podlagi analize prodajnih transakcij v obdobju od 1. julija 2010 do 1. januarja 2013 zaznali spremembo tržnih cen za najmanj deset odstotkov, prilagodili tudi vrednost v registru. Če je bila sprememba na trgu manjša, bo vrednost ostala enaka, kot je zdaj, in to do naslednje indeksacije, ko bodo spet preverjali, ali so se cene na trgu od zadnjega popravka spremenile za desetino.

Od druge polovice leta 2010 do konca leta 2012 so se vrednosti najbolj znižale lokalom, pisarnam in zemljiščem za gradnjo stavb na območjih, kjer so bile te nepremičnine najdražje. Cene so ponekod padle tudi za četrtino. Na nekaterih območjih bo Gurs prevrednotil tudi hiše - najbolj, za četrtino so se pocenile na Jesenicah in v Ljubljani, največja sprememba pri stanovanjih pa je v središču Ljubljane, v Postojni, Novi Gorici, Idriji in Bohinju (-16 in -17 odstotkov).

Prevrednotenja kmetijskih zemljišč in gozdov ne bo na nobenem območju, saj se cene niso spremenile za desetino. Skupna ocenjena vrednost 6,5 milijona registriranih nepremičnin v Sloveniji, ki so v lasti 1,2 milijona lastnikov, se je po nekaterih informacijah s 139 milijard leta 2010 zmanjšala za približno deset milijard.