Čistilne naprave tudi v porečju Meže

Za prvi sklop projekta odvajanja in čiščenja odpadne vode v porečju Meže bo občina Ravne prispevala 2,8 milijona evrov.

Objavljeno
13. november 2013 12.20
*kotnik*Ravne na Koroškem
Mateja Celin, Slovenj Gradec
Mateja Celin, Slovenj Gradec

Ravne na Koroškem – Na Ravnah začenjajo prvi malo več kot deset milijonov evrov vreden sklop obsežnega projekta gradnje kanalizacijskega omrežja in čistilnih naprav v porečju reke Meže. Na novo ravensko centralno čistilno napravo se bo v letu in pol priključilo 9500 gospodinjstev.

Prvi sklop projekta odvajanja in čiščenja odpadne vode v porečju Meže poleg občine Ravne, ki bo prispevala 2,8 milijona evrov, sofinancirata še evropski kohezijski sklad in država, vključuje pa gradnjo centralne čistilne naprave Ravne na Koroškem z zmogljivostjo 12.000 populacijskih enot ter gradnjo 4,6 kilometra povezovalnih kanalov, dveh črpališč in dveh zadrževalnih bazenov.

Čistilno napravo bodo postavili v naselju Dobrije, do sredine leta 2015, ko naj bi bil projekt končan, pa bo nanjo priključenih več kot 9500 občanov iz naselij Ravne, Kotlje in Tolsti Vrh.

Ob tem bo občina z lastnimi sredstvi zgradila še manjšo čistilno napravo v Dobji vasi ter del kanalizacijskega omrežja. To je letos največji finančni zalogaj za občino Ravne, za katerega bo morala prispevati skupaj šest milijonov evrov. Župan občine Ravne na Koroškem Tomaž Rožen od nove komunalne infrastrukture pričakuje tudi prispevek k boljšemu gospodarskemu razvoju.

Čistilno napravo bodo začeli graditi prihodnji mesec, glavni izvajalec gradbenih del bo lokalno podjetje Slemenšek v konzorciju z družbama GIIP gradbeni inženiring ter Esot-Invest.