Dan brez cigarete

Danes zaznamujemo dan brez kajenja, ki naj bi vsem kadilcem predstavljal priložnost in spodbudo za opustitev te razvade.

Objavljeno
31. januar 2017 09.34
Posodobljeno
31. januar 2017 11.00
mpi Sobotna / mnenja
Šp. B.
Šp. B.

Zadnji dan v januarju je tudi letos posvečen dnevu brez cigarete. Raba tobaka je vodilni preprečljivi vzrok številnih prezgodnjih smrti v Sloveniji − vsaka sedma med 30. in 44. letom in vsaka tretja med 45. in 59. letom starosti −, kroničnih nenalezljivih bolezni in drugih bolezni ter zdravstvenih težav že v obdobju mladostništva.

Kajenje zahteva visok davek za zdravje, blaginjo prebivalcev Slovenije, za zdravstveni sistem in celotno družbo. Tobak škoduje vsakemu organu in škodljivo vpliva na zdravje skozi celotno življenje. Zdravje je ogroženo tudi pri nekadilcih, ki so dolgotrajno izpostavljeni tobačnemu dimu, prav tako je ogroženo zdravje še nerojenega otroka, če kadi nosečnica.

Z ratifikacijo okvirne konvencije Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) za nadzor nad tobakom (MOSZOT) tudi Slovenija sledi vzoru številnih držav v prizadevanju za družbo brez tobaka. Z globalno strategijo WHO za obvladovanje kroničnih nenalezljivih bolezni lahko s skupnimi močmi delež kadilcev do leta 2025 zmanjšamo za 30 odstotkov (na 16,8 odstotka). Z resolucijo o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016−2025 »Skupaj za družbo zdravja« Slovenija sledi državam, ki nameravajo ustvariti družbo brez tobaka, v kateri bo delež kadilcev pod petimi odstotki.

Tobačna industrija poglablja revščino

»Uspeh, prodaja in dobiček tobačne industrije v prihodnosti so povsem odvisni od obsega kajenja med mladimi,« je prepričana Mihaela Lovše iz Slovenske zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo.

Dan brez cigarete je priložnost in spodbuda za opustitev kajenja, preprečitev eksperimentiranja s tobačnimi in povezanimi izdelki med mladostniki in mlajšimi odraslimi, preprečitev izpostavljenosti tobačnemu dimu ter posledično zmanjšanje obolevnosti, prezgodnje umrljivosti ter stroškov zaradi rabe tobaka. »Za vsako ceno je treba preprečiti možnost, da tobačna industrija oglašuje svoje izdelke in zavaja mlade, še zlasti prek embalaže tobačnih in povezanih izdelkov, vse intenzivneje pa tudi na spletu, v filmski in glasbeni industriji,« je razložila Lovšetova.

Matej Košir iz Preventivne platforme je izrazil zaskrbljenost nad javnimi uslužbenci, ki nasprotujejo učinkovitim ukrepom tobačne politike: »Tobačna industrija bo v vsakem primeru − tudi če bo zakon potrjen v predlagani obliki − poskušala še naprej pridobivati nove kadilce med otroki in mladimi, saj je njihov cilj vedno le dobiček, in ne zdravje ali blaginja ljudi. Zaradi tega tudi ne razumem nekaterih javnih uslužbencev in poslancev, da nasprotujejo učinkovitim ukrepom tobačne politike, kot sta to npr. enotna embalaža in licenciranje. To pomeni, da jim je bolj malo mar za zdravje volivk in volivcev. Prepričani smo, da so bili izvoljeni predvsem za to, da ščitijo ljudi pred finančnimi interesi tujih multinacionalk in nezdrave industrije, in ne obratno.«

Proizvodnja in poraba tobaka po mnenju dr. Dušana Kebra služi zgolj kapitalu. Hrbtna stran profita oziroma dobičkov tobačne industrije sta negativno zdravje in začarani krog revščine. Večji ko so dobički tobačne industrije, večji so po drugi strani revščina in stroški za odpravljanje njenih učinkov. »Revni namreč porabijo največ tobaka in zanj namenijo bistveno večji delež prihodka kot bogatejši. Pri njih strošek, ki ga namenijo za tobak, predstavlja pomembno zmanjšanje stroška za hrano, bivanje, izobraževanje, zdravje in socialno varnost. Njihov dostop do informacij o zdravem načinu življenja je veliko manjši, zmožnost zdravega načina življenja pa skrajno omejena,« je jasen Keber.

Delež kadilcev v Sloveniji

Leta 1976 je bilo med polnoletnimi prebivalci Slovenije približno 30 odstotkov kadilcev, leta 1978 nekaj več kot 35 odstotkov. Od leta 1994 raziskave kažejo, da se delež kadilcev giblje okoli četrtine. Kadi več moških kot žensk. Približno tri četrtine vseh kadilcev kadi redno, vsak dan, in v povprečju pokadijo nekaj več kot 16 cigaret na dan. Kadilsko vedenje se običajno vzpostavi med adolescenco.

Podražitve že jutri

Kadilci cigaret Boss, Marlboro in West boste že od jutri naprej za škatlico odšteli deset centov več.

***

V Sloveniji se lahko brezplačno vključite v delavnice in svetovanja za opuščanje kajenja za odrasle in mladino, in sicer v zdravstvenih domovih (ZVC) ter Slovenski zvezi za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo. Dan brez cigarete je namenjen spodbujanju odločitve za opustitev kajenja. Pozivamo vas, da naredite odločilni korak za izboljšanje svojega zdravja in zadovoljstvo svojih bližnjih.