Dan D za plače javnih uslužbencev?

Sindikati javnega sektorja in vladni pogajalci se bodo danes spet sestali in poskušali doseči dogovor o zamrznitvi plač javnih uslužbencev. Glavni cilj vlade je zamrznitev in zamik »Virantove« plačne reforme.

Objavljeno
18. oktober 2009 22.59
Mario Belovič
Mario Belovič
Ljubljana - Sindikati javnega sektorja in vladni pogajalci se bodo danes spet sestali in poskušali doseči dogovor o zamrznitvi plač javnih uslužbencev. Glavni cilj vlade je zamrznitev in zamik »Virantove« plačne reforme. To pomeni odlog odprave zadnjih četrtink plačnih nesorazmerij, varčevati pa namerava tudi pri izdatkih za regres, pri redni delovni uspešnosti in zavreti plačno eskalacijo z inflacijo. Sindikati prihajajo na pogajanja previdno optimistični, čeprav še nobena sprememba kolektivne pogodbe ni usklajena.

Nerešena je še vedno višina regresa za prihodnje leto, ki ga je vlada po neuradnih, a zanesljivih informacijah, pripravljena povišati s sedanjih 672 na 692 evrov in s tem ugoditi sindikatom. Vlada želi še pred izplačilom tretje četrtine plačnih nesorazmerij 1. oktobra 2010 (četrtega bi odpravili 1. oktobra 2011) odpraviti vse pomanjkljivosti plačne reforme (večinoma gre za neupravičena napredovanja ob sistemizacijah, problematična je umestitev uslužbencev v plačni skupini J, pomisleki so lahko tudi ob dežurstvih). Če se ji o tem s sindikati ne bi uspelo dogovoriti do 1. maja prihodnje leto, bi v zakon o sistemu plač v javnem sektorju posegla sama, od sindikatov pa želi, da se s tem strinjajo. »Pod nobenim pogojem ne bomo dovolili, da bi vlada z našim privoljenjem sama spreminjala zakon,« napoveduje predsednik konfederacije sindikatov javnega sektorja Branimir Štrukelj. Tudi vodja druge sindikalne pogajalske skupine Janez Posedi opozarja, da ne bodo popustili pri tem vprašanju. Če vlada ne bo tako pogojevala sprememb zakona, bi po njunem mnenju lahko našli kompromis o zamrznitvi plač, čeprav sta višina regresa in dinamika odprave nesorazmerij še nedodelana.

 

Negotova je tudi redna delovna uspešnost direktorjev in nekaterih javnih uslužbencev, ki jim po predlogu vlade od decembra 2009 do novembra 2011 ne bi pripadal ta del plače. Tistim direktorjem, ki so upravičeni do največ 4/12 delovne uspešnosti za letos, bi ta dodatek izplačali leta 2012. Vladni pogajalci bi bili pripravljeni izenačiti datum odprave plačnih nesorazmerij funkcionarjev - razen pravosodnih - z javnimi uslužbenci. Enak datum za funkcionarje in javne uslužbence predlagajo tudi pri usklajevanju z inflacijo, pri čemer bi se funkcionarji pri višini regresa izenačili z uslužbenci.

 

Nov mehanizem plačne eskalacije je še vedno neurejen. Po predlogu vlade bi se plače julija 2010 uskladile le s polovico napovedane inflacije, in ne v celoti. Če bo dejanska inflacija višja od napovedane, bi javni uslužbenci prejeli poračun. »O vsem, razen o našem bianko soglasju k zakonskim spremembam, bi se danes lahko dogovorili,« je optimističen Posedi.

 

Iz ponedeljkove tiskane izdaje Dela