Dars ruši pogodbo za dolenjsko avtocesto

Na odseku Trebnje–Mirna Peč bi radi razdrli pogodbe z Mirkom Kovačičem za avtocesto čez njegovo zemljišče.

Objavljeno
01. december 2015 11.23
AC Trebnje-Mirna Peč
Brane Piano
Brane Piano
Ljubljana, Novo mesto, Celje – Pet let po odprtju avtocestnega odseka pri Trebnjem in štiri leta po vložitvi tožbe bosta danes pred sodnico novomeškega okrožnega sodišča Valerijo Ivanetič Karlič stopila odvetnika Franci Matoz kot zastopnik Darsa in Marjan Feguš kot pooblaščenec avtoprevoznika Mirka Kovačiča. Dars zahteva vračilo 1,35 milijona evrov, ki jih je Kovačiču plačal, da je lahko dokončal avtocesto čez zemljišče Avtotransporta Kovačič.


Pred sojenjem v Darsu niso hoteli odgovoriti na preprosto vprašanje: kaj bodo storili, če jim bo v tožbi uspelo? Bodo zemljišče vrnili Kovačiču in kaj bo to pomenilo za avtocesto?

Kovačičevo podjetje Avtotransport Kovačič je na dolenjski avtocesti pred zdaj že zgrajenim priključkom Trebnje vzhod imelo parkirišče za avtomobile, ki jih podjetje prevaža za Revoz. Dars se je s Kovačičem o odškodnini pogajal od leta 2007, avtoceste pa zato ni mogel dokončati. Propadel je tudi poskus Kovačičeve razlastitve. Kmalu po prihodu Mateje Duhovnik na čelo Darsa pa so decembra 2009 Kovačiču izplačali odškodnino in kupnino. Medtem je Kovačič na drugi strani avtoceste kupil nadomestno zemljišče, Dars pa je iz dela kupnine med zemljiščema posebej zanj zgradil nadvoz kot povezavo med zemljiščema.

Odprtju avtoceste sledila tožba

Vendar je računsko sodišče ugotovilo, da Dars ne bi smel plačati Kovačiču, temveč njegovemu podjetju. Sredi leta 2010 je Dars zadnji odsek dolenjske avtoceste Trebnje–Mirna Peč dokončal in odprl ter kmalu nato vložil tožbo. Novi nadzorniki so junija 2012 zaradi posla s Kovačičem odstavili Matejo Duhovnik.

Tožbo sta sprva vložila Dars in Republika Slovenija, a je država nato od nje odstopila. Dars je zato želel tožbo razširiti na svojega lastnika – državo. Na Državnem pravobranilstvu RS nam je tiskovna predstavnica Anita Drev potrdila, da je bila tožba države proti Kovačiču ustavljena decembra 2013. »Potem je Dars na sodišče vložil spremembo tožbe, da poleg Kovačiča toži tudi Republiko Slovenijo. Državno pravobranilstvo se z razširitvijo ni strinjalo in ni vstopilo v pravdo. S tem je Državno pravobranilstvo RS zadevo končalo,« nam je odgovorila Drevova.

Čeprav Dars in sedanji predsednik uprave Matjaž Knez pri tožbi vztrajata, o njej nočejo govoriti. Kaj bi razdrtje pogodb s Kovačičem pomenilo za dolenjsko avtocesto in kako bi jo rešili, če bi jim Kovačič vrnil denar, oni pa njemu zemljišče, po katerem je speljana avtocesta? Od Darsa smo dobili pojasnilo, da nam po zakonu o dostopu do informacij javnega značaja ne morejo odgovoriti: »Postopek je v začetni fazi, sodba še ni bila izdana. Sodišče šele v obrazložitvi sodbe navede, katera dejstva šteje za dokazana ali nedokazana ter iz katerih razlogov in katere dokaze je pri tem upoštevalo. Sodišče se še ni opredelilo do nobenega dokaza in zahtevka ter bi razkritje povzročilo škodo za nadaljevanje sodnega postopka.«

Pravnik Darsa: Pogodba za zemljišče zakonita

Tožba na delno ničnost dveh pogodb s Kovačičem in plačilo 1,35 milijona evrov sta očitna nesmisla, s katerima se hočejo odgovorni ubraniti morebitnih očitkov o slabem gospodarjenju. To kaže pričanje pravnika Darsa Rožleta Podborška, ki je bil pred mesecem dni zaslišan v Celju, kjer Mateja Duhovnik izpodbija svojo razrešitev. »Trdim, da je bila pogodba z zemljišče s Kovačičem zakonita,« je dejal Podboršek. Pojasnil je še, zakaj je Dars ravnal gospodarno. Od odprtja odseka Trebnje–Mirna Peč Dars na tem odseku samo od tovornjakov vsak mesec poberejo 250.000 evrov cestnine. Prihranili so 719.000 evrov, ker so prišli do 30.000 kubičnih metrov materiala, ki so ga potrebovali na drugem delu gradbišča. Poleg tega bi z zamrznitvijo gradbišča pri zemljiščih Mirka Kovačiča imel Dars vsak mesec 197.000 evrov stroškov. »Tudi interna revizija je ugotovila, da je bila škoda preprečena, in ne storjena. To je bilo predstavljeno računskemu sodišču, ki je argumente sprejelo, a dejalo, da gospodarnost ne more preseči nadrejene zakonitosti,« je povedal Podboršek.

Kovačičev zagovornik Marjan Feguš nasprotuje razlagi, da Dars denarja ni izplačal pravi osebi, ker da bi ga moral Avtotransportu Kovačič, in ne Mirku Kovačiču. »Kovačič je lastnik zemljišča in edini lastnik podjetja. Za prejeto mu je bila odmerjena tudi dohodnina. Dars je zanjo poravnal 330, Kovačič pa 227 tisoč evrov,« pravi Feguš.