Dars za letos napoveduje začetek gradnje avtoceste Draženci−Gruškovje

Zadnji, 13 kilometrov dolgi odsek Pyhrnske avtoceste bomo gradili tri leta in pol.

Objavljeno
29. maj 2014 12.51
Posodobljeno
29. maj 2014 12.53
KOLONE TURISTOV
Cveto Pavlin, gospodarstvo
Cveto Pavlin, gospodarstvo

Ljubljana − Po napovedih Darsa bodo konec letošnjega leta začeli graditi edini še manjkajoči odsek Pyhrnske avtoceste na območju Slovenije. Avstrijci in Hrvati so namreč svoj del že zgradili. Gre za 13-kilometrski avtocestni odsek Draženci−mednarodni mejni prehod Gruškovje, za katerega naj bi Dars odštel približno 20 milijonov evrov. Gradnjo bo sofinancirala tudi Evropska unija.

V okviru optimizacije rokov posameznih faz načrtovanja in gradnje avtocestnega odseka Draženci−mejni prehod Gruškovje so bili projektiranje, odkupi zemljišč in izvedba del razdeljeni na dve etapi. To bo omogočilo skrajšanje trajanja posamezne aktivnosti in zagotovilo čim bolj nemoten potek prometa na obstoječi cesti.

Gradnja bo končana pred turistično sezono 2018

Z novo avtocesto bodo povozili večji del zdajšnje regionalne ceste in jo za povezavo okoliških krajev zgradili na novo. Na 13 kilometrov dolgi avtocestni trasi bo nekaj več kot 50 premostitvenih in podporno-opornih objektov ter 110 metrov dolg dvocevni predor. Dars je za gradnjo omenjenega odseka že odkupil večino zemljišč, za kar je imel na voljo približno 18 milijonov evrov.

Skladno s terminskim planom je predviden začetek gradnje prve etape (Draženci, mimo Tržca in Podlehnika do načrtovanega viadukta pri Novi Cerkvi) konec letošnjega leta in zaključek del v začetku leta 2016, začetek gradnje druge etape od viadukta pri Novi Cerkvi do Gruškovja pa jeseni prihodnje leto. Vsa dela na avtocestnem odseku naj bi predvidoma končali do sredine leta 2018 oziroma pred začetkom turistične sezone.

Izvajalec gradbenih del še ni izbran

Investicijska vrednost del, ki vključuje pripravo dokumentacije za gradbeno dovoljenje (PGD) in dokumentacijo za izvedbo del (PZI), projektiranje, odkupe zemljišč in gradnjo, je skupaj z gradnjo nove vzporedne regionalne ceste in deviacij ocenjena na približno 20 milijonov evrov. Izvajalec gradbenih del še ni bil izbran.

O projektu avtocestnega odseka Draženci−MMP Gruškovje bodo jutri na novinarski konferenci spregovorili predsednik uprave Darsa Matjaž Knez ter člana uprave Franc Skok in Tine Svoljšak.