Davčni inšpektorji nad dobavitelje opreme UKC

So se dobavitelji opreme na reverz poleg javnih razpisov izogibali tudi DDV? Furs že na delu.

Objavljeno
14. februar 2018 11.43
tlo*ukc
Brigite Ferlič Žgajnar
Brigite Ferlič Žgajnar

Ljubljana – Svet zavoda UKC Ljubljana bo danes izbral novega generalnega direktorja. Glede na podporo vladajoče politike ima največ možnosti v. d. Aleš Šabeder, eden od dveh kandidatov, ki izpolnjujeta pogoje. Čaka ga ogromno dela. Med drugim bo moral narediti red pri opremi, ki jo ima bolnišnica v brezplačni uporabi.

Dobavitelji, ki bolnišnici posodijo opremo, naredijo, kot smo že 2015 razkrivali v Delu, odličen posel. Brez javnega razpisa in z dobrimi prepričevalnimi tehnikami pridejo do odločujočih ljudi in jih navdušijo za določeno vrsto naprav. Dajo jih v poskusno obratovanje oziroma na reverz, sami pa služijo s potrošnim materialom in servisom, kar je precej dražje od naprav.

Podobno je ugotovilo tudi računsko sodišče. Predsednik sodišča Tomaž Vesel je pojasnil, da je tuja oprema v uporabi svojevrsten fenomen. »Žal pa UKC ne ugotavlja potreb po tovrstni opremi za daljše časovno obdobje, niti nimajo ustreznega sistema za spremljanje iztrošenosti opreme,« je po objavi revizije pojasnjeval Vesel. Za 432 kosov opreme konec leta 2014 in za 243 kosov opreme konec leta 2015 ni bilo podatka o dokumentu, ki je bil podlaga za prevzem opreme. V evidenci so tudi pomanjkljivi podatki o inventarni številki, lokaciji in lastniku opreme. Poleg tega in dejstva, da so dobavitelji prišli do posla mimo razpisa, se postavlja vprašanje, ali so se tako izognili tudi plačilu davka na dodano vrednost (DDV).

Sum o kršitvi predpisov

Če bi UKC opremo kupil, bi morali dobavitelji odvesti DDV. Možno je tudi, da so ti sami od tujega proizvajalca dobili opremo na reverz in jo potem na reverz le predali naprej, pri čemer je spet vprašanje plačilo davka. Po grobih izračunih bi bila lahko država v revidiranem obdobju 2014/2105 prikrajšana za okoli 12 milijonov evrov davka. Ker so dobavitelji predajali bolnišnici opremo v brezplačno uporabo vsaj od leta 2009, lahko to pomeni tudi do 90 izgubljenih milijonov.

Bo Furs preveril vsakega dobavitelja posebej? Vsebino prijave zaradi morebitnih davčnih utaj mu je v obravnavo odstopila tudi protikorupcijska komisija. Na finančni upravi so pojasnili, da izvajajo postopke proti zavezancem, ki se ukvarjajo z dejavnostjo dobave opreme za zdravstvene ustanove: »Preiskujemo zavezance zaradi suma kršitev predpisov o obdavčenju in drugih kršitev, katerih nadzor je v pristojnosti finančne uprave.«

Davčna zakonodaja ne določa, ali se sme neko blago dati v brezplačno uporabo ali ne, določa pa, kdaj se šteje dajanje blaga v brezplačen najem z vidika DDV za opravljeno za plačilo. Dušan Jeraj iz družbe TaxGroup konkretnih poslov ne more komentirati, vendar pričakuje, da se ponudniki zavedajo vseh poslovnih in davčnih tveganj. »Posle je vedno treba gledati z zornega kota celotnega poslovnega modela, ne samo z vidika posameznega posla. Hkrati se je treba pozanimati, kaj so vzroki, da si naročnik te opreme ne more kupiti.«

Neuradno je slišati, da se poslovanje z reverzi nadaljuje, tudi na intenzivnih enotah. To lahko povzroči večji problem, kot je davčni. Če Furs pri katerem dobavitelju odkrije ogromen znesek utajenega davka, zahteva njegovo plačilo, kar lahko vodi tudi v stečaj. V tem primeru lahko stečajni upravitelj iz bolnišnice odnese opremo, ki je morda ključna za ohranjanje življenj. Se tega v UKC zavedajo? Nov direktor se bo moral.