Delo dobilo prvo bitko z MOL

Upravno sodišče je zahtevi za izdajo začasne odredbe ugodilo in MOL prepovedalo skleniti pogodbo o financiranju izdajanja kulturnega štirinajstdnevnika, vse dokler o tožbi časopisne hiše Delo ne bo pravnomočno odločeno.

Objavljeno
29. september 2009 22.58
Olga Cvetek
Olga Cvetek
Ljubljana - Upravno sodišče je prisluhnilo argumentom odvetniške družbe Zdolšek, ki jih je ta v imenu časopisne hiše Delo nanizala v zahtevi za izdajo začasne odredbe. Zahtevi je ugodilo in zadržalo pravne učinke odločbe župana Mestne občine Ljubljana (MOL), s katero je MOL 9. septembra za izdajanje kulturnega štirinajstdnevnika izbrala projekt časopisne družbe Dnevnik. Po sklepu sodišča MOL tudi ne sme skleniti pogodbe z Dnevnikom o financiranju kulturnega projekta, in sicer vse do izdaje pravnomočne sodbe. S tem je prvo bitko v upravnem sporu dobilo Delo, zoper takšno odločitev pa se MOL lahko pritoži.

Upravno sodišče je pritrdilo odvetniški družbi Zdolšek, da bi časopisna hiša Delo (njen projekt je strokovna komisija dvakrat ocenila najviše) ostala brez učinkovitega sodnega varstva, če z začasno odredbo ne bi poseglo v upravni spor. Delu bi nastala težko popravljiva škoda. Objavljeni javni razpis za izdajanje kulturnega štirinajstdnevnika od aprila 2010 do marca 2013 v okviru projekta Ljubljana - svetovna prestolnica knjige 2010 je namreč prestižen kulturni projekt. Kakor je še dodalo sodišče, začasna odredba ne bo prizadela javnega interesa - sicer pa javni interes na področju kulture ni gospodarnost ravnanja z javnimi sredstvi, ampak ta, da se iz njih financira najboljši projekt, izbran po pogojih javnega razpisa.

Več v tiskani izdaji Dela.