Denacionalizacijski postopki še vedno počasni

Denacionalizacija še vedno poteka počasi, čeprav je vlada pred letom sprejela ukrepe za pospešitev postopkov. Konec leta je bilo nerešenih še vedno 1211 zadev, v pritožbah na ministrstvih in sodiščih pa še 971 zadev.

Objavljeno
12. marec 2007 07.05
v pritožbah na ministrstvih in sodiščih pa še 971 zadev
Ljubljana – Vlada ugotavlja, da denacionalizacija še vedno poteka počasi, čeprav je pred letom sprejela ukrepe za pospešitev postopkov. Konec leta je bilo nerešenih še vedno 1211 zadev, v pritožbah na ministrstvih in sodiščih pa še 971 zadev. V enem letu se je tako število vseh nerešenih zadev zmanjšalo samo za 700. Ministrstva ne uresničujejo priporočil, zato jih je vlada na zadnji seji v četrtek pozvala, naj naredijo vse za pospešitev postopkov.

Uradnikom dodatki zaradi dodatnih obremenitev

Vlada je pred letom sklenila, da lahko organi javnim uslužbencem, ki delajo na področju denacionalizacije, izplačujejo dodatek za povečan obseg dela oziroma za nadpovprečno obremenjenost, do največ 50 odstotkov. Merila za določitev povečanega obsega pa naj bi pripravilo ministrstvo za javno upravo, ki je sklep delno uresničilo. Pripravilo je merila za povečan obseg dela za javne uslužbence in merila za plačilo povečanega dela na ministrstvih, vendar ministrstva predlaganih meril niso sprejela. Ker dogovora ni bilo, se je ministrstvo za javno upravo osredotočilo na pospešitev postopkov na upravnih enotah. V ta namen so jim priporočili krajše postopkovne roke pri vodenju denacionalizacijskih postopkov, določitev izvedencev, sankcioniranje njihovega dela v primeru nespoštovanja rokov in pridobivanje podatkov iz uradnih evidenc.

Vlada poziva ministrstva, naj pospešijo postopke

Poleg tega je vlada zadolžila ministrstva, ki odločajo o pritožbah, da to storijo najpozneje v dveh mesecih. Nerešene pritožbe pa naj bi ministrstvo za kmetijstvo rešilo najkasneje do konca septembra lani, vendar tega sklepa ni uresničilo. Še več, še vedno ne odloča niti o pritožbah, ki so prispele na upravni organ v začetku lanskega leta. Ministrstvo za okolje in prostor in ministrstvo za gospodarstvo naj bi nerešene pritožbe rešilo najkasneje do konca maja lani. Tudi ministrstvo za gospodarstvo ni končalo nerešenih postopkov niti ne odloča o pritožbah v roku dveh mesecev. Število nerešenih zadev se celo povečuje. Ministrstvo za okolje in prostor je ta sklep uresničilo, ni pa končalo postopkov na prvi stopnji, čeprav bi jih moralo že do konca maja lani. Prejeli so namreč 15 novih zadev.

Stanje se je izboljšalo na ministrstvu za notranje zadeve, ki prednostno rešuje pritožbene postopke pri ugotavljanju državljanstva kot predhodnega vprašanja v postopkih denacionalizacije. Konec leta je imelo ministrstvo še 50 nerešenih pritožb. Ministrstvo za kulturo, ki bi moralo o vseh zadevah odločiti najkasneje do konca septembra lani, je imelo tedaj še 119 nerešenih zadev, konec leta pa še 108. Ministrstvo kot razlog za zamudo navaja nezadostno število javnih uslužbencev, ki vodijo denacionalizacijske postopke, na kar že ves čas opozarjajo. Z obstoječimi ljudmi se bodo postopki končali šele sredi letošnjega leta, če ne bodo dobili dodatnih odstopljenih zadev.

Preberite tudi v ponedeljkovem tiskanem Delu.