Denarja ni ne za čiščenje ne za varovanje vlakov

Na Slovenskih železnicah priznavajo, da je pografitirana večina motornih garnitur, ki vozijo po Sloveniji.

Objavljeno
19. avgust 2012 23.30
Maša Jesenšek
Maša Jesenšek

Ljubljana - Kakšna je prepoznavna podoba vlakov Slovenskih železnic? Je to rdeča barva regionalnih vlakov, modro-bela kombinacija vlakov ICS ali z oglasi prelepljena fasada, ki se uveljavlja v zadnjih letih? Če iščemo podobo, ki se pojavlja najpogosteje, je odgovor na dlani - to so pografitirani­ vagoni, ki vozijo po slovenskih tirih.

Že na hitrem sprehodu po glavni železniški postaji v Ljubljani opazimo, da je velika večina vlakov »okrašena« z bolj ali manj posrečenimi grafiti, nekateri v celoti, nekateri na posameznih vagonih. Pravzaprav je vlak, ki ne bi imel vsaj kakšnega grafita, že kar težko najti.

Na Slovenskih železnicah priznavajo, da je pografitirana večina motornih garnitur, ki vozijo po Sloveniji. Grafiti se pojavljajo tudi na nekaterih vlakih, ki so prekriti z reklamami za posamezna podjetja, »kar seveda našim strankam ni najbolj pogodu«, v zadnjem času pa tudi na nekaterih tovornih in - kar je še manj sprejemljivo - muzejskih vagonih. Poudarili so, da grafitiranja na vlakih ali v njih ne dovoljujejo in da na to gledajo kot na vandalizem, o katerem obveščajo policijo; v preteklosti so že vložili kazenske ovadbe proti neznanim storilcem.

Dejstvo je, da je grafitov toliko, ker na SŽ nimajo vzpostavljenega sistema varovanja niti nimajo denarja za čiščenje porisanih vagonov. »Varovanje vseh vlakovnih garnitur bi bilo povezano z ogromnimi stroški, hkrati pa je zaradi specifičnosti železniškega območja tudi varnostno-logistično ­zahtevno.«

Grafiti ustvarjajo 
občutek utesnjenosti

Na vprašanje, koliko denarja SŽ vsako leto nameni za odstranjevanje grafitov in koliko vlakov v povprečju očistijo, konkretnega odgovora nismo dobili. »Čiščenje vlakov v večjem obsegu nam onemogočajo finančne razmere, ki nam trenutno niso najbolj naklonjene, poleg tega podjetje vpeljuje nujne varčevalne ukrepe v vseh segmentih delovanja, pri čemer sta na prvem mestu predvsem varnost in točnost vlakov.« Stroški čiščenja enega vlaka znašajo približno 2500 evrov, čemur je treba dodati še nanos zaščitnega premaza, ki stane dodatnih 2000 evrov. »Hkrati je treba upoštevati, da je čiščenje grafitov povezano z daljšo izločitvijo vlakov iz prometa,« opozarjajo na SŽ.

In pritožbe potnikov? »Potniki se nad grafiti pritožujejo predvsem, kadar so pografitirani celotni vlaki in še posebej, ko so porisana tudi okna. Pri nekaterih to namreč ustvarja neprijeten občutek ­ujetosti.«

Vinko Stojnšek, predstavnik za odnose z javnostmi policijske uprave v Ljubljani, je pojasnil, da gre pri nedovoljenem grafitiranju predvsem za dejavnost mlajših oseb. Gre za prekršek po zakonu o varstvu javnega reda in miru, ki predpisuje globo v višini 208 evrov oziroma 834 evrov, ko je prisotna narodnostna, rasna, spolna ali druga nestrpnost. Statistike o tem, koliko tovrstnih kaznivih dejanj obravnavajo, na policiji ne vodijo, niti tega, koliko prijav so prejeli v zvezi s SŽ. Na voljo so le podatki o izdanih globah: leta 2010 je PU Ljubljana globo izrekla 11 kršiteljem, lani 13, v prvem polletju letošnjega leta pa so globo v višini 208 evrov dobili štirje »grafitarji«.