Direktorica Zavoda za turizem v Kamniku delovala koruptivno

Direktorica Andreja Eržen po mnenju komisije pri izbiri izvajalca ni zagotovila konkurence in ni transparentno vodila postopka.

Objavljeno
09. oktober 2012 10.45
Posodobljeno
09. oktober 2012 12.38
acr KAMNIK
Bojan Rajšek, Litija
Bojan Rajšek, Litija

Ljubljana, Kamnik - Komisija za preprečevanje korupcije je na podlagi prijave ugotovila, da je direktorica Zavoda za turizem in šport v kamniški občini Andreja Eržen ravnala koruptivno, saj kot zakonita zastopnica zavoda ni ravnala gospodarno, ko je gospodarski družbi Ir Image odobrila posel za izdelavo mesečnega destinacijskega časopisa - prireditvenika.

Direktorica po mnenju komisije pri izbiri izvajalca ni zagotovila konkurence med ponudniki in ni vodila postopka na transparenten način, kar je koruptivno dejanje.

Komisija je ugotovila, da so ponudbe za izdelavo časopisa prireditvenika oddala podjetja Ir Image (izdajatelj občinskih Kamniških novic), Tim Plus in Radikal Renato Bratkovič s.p. Iz prispelih ponudb je razvidno, da so vsi poslali ponudbe zgolj za izdelavo časopisa za en mesec, čeprav je v okviru projekta za promocijo turističnega območja Srca Slovenije predvideno izdajanje v petih mesečnih številkah.

Komisija je ugotovila, da je bil predmet javnega naročila Promocija turističnega območja Srca Slovenije, ki je bil razdeljen na dva sklopa: Razvoj turističnih programov in produktov (21.900 evrov brez DDV) in Priprava vsebin ter izobraževanje za ponudnike in vodnike (78.240 evrov brez DDV), kar skupaj znaša dobrih 100.000 evrov.

Izbrali so podjetje Ir Image, ki je ponudil ceno 18.091 evra. Komisija je ugotovila, da sta dva ponudnika med seboj v poslovni povezavi. Pri Ir Image d.o.o., ki je dobil posel, je bil istočasno zaposlen kot kreativni direktor Renato Bratkovič, ki pa je kot drugi ponudnik, Radikal Renato Bratkovič s.p. oddal za skoraj 58 odstotkov višjo ponudbo, in sicer v višini 31.235 evrov brez DDV.

To pomeni, da naročnik k oddaji ponudb ni povabil treh med seboj nepovezanih ponudnikov, kar bi moral storiti, temveč zgolj dva.

Protikorupcijska komisija je pri proučitvi dokumentacije ugotovila, da so najugodnejšega izvajalca izbrali 15. marca, v Kamniških novicah pa so že šest dni prej vedeli, da so izbrani, saj so po elektronski pošti obveščal vse morebitne organizatorje dogodkov v kamniški občini, da so oni pravi naslov za objavo dogodkov v
novem mesečnem koledarju dogodkov.