Do konca meseca razpis Zoisovih štipendij

Pri novih vlagateljih bosta odločala izjemni dosežek in učni uspeh.

Objavljeno
15. junij 2014 18.37
Sonja Merljak, šolstvo
Sonja Merljak, šolstvo

Ljubljana – Javni sklad za razvoj kadrov in štipendije bo na svoji spletni strani in na portalu e-Uprava do konca meseca objavil razpis za dodelitev Zoisovih štipendij. Sočasno bo objavil tudi poziv Zoisovim štipendistom, naj vložijo vloge za nadaljevanje štipendiranja.

Na razpis se lahko prijavijo vsi, ki se letos prvič vpisujejo v nov izobraževalni program, ne glede na to, ali so v preteklosti že prejemali Zoisovo štipendijo ali ne, pa tudi dijaki in študenti višjih letnikov, ki bodo želeli prvič pridobiti štipendijo.

Na poziv pa se prijavijo le tisti, ki so štipendijo za trenutni izobraževalni program prejeli po starem zakonu (do vključno šolskega leta 2013/2014) in ki bodo v novem šolskem letu vpisani v isti izobraževalni program.

Zanje stara zakonodaja velja do prenehanja štipendiranja oziroma zaključka izobraževanja. Stari štipendisti morajo poleg vloge priložiti dokazila o izpolnjevanju enega od meril in dokazila glede dodatkov, ki jih uveljavljajo (dodatek za bivanje, za uspeh, za štipendiste s posebnimi potrebami).

»Po novem zakonu pa tudi zanje velja, da lahko poleg Zoisove prejemajo še kadrovsko štipendijo, štipendijo za deficitarne poklice, ki bodo razpisane predvidoma jeseni, ali nekatere od štipendij Ad futura,« pojasnjuje Darinka Trček s sklada za razvoj kadrov in štipendije.

Novi vlagatelji pa bodo morali izkazati tako izjemen dosežek kot tudi ustrezen učni uspeh. »Tu se upošteva povprečna ocena oziroma zlata matura ob prehodu na študij oziroma uvrstitev med najboljših 5 odstotkov študentov v generaciji. Poudarek pri izbiri bo na izjemnih dosežkih, ki pa so nekoliko spremenjeni in jih podrobneje ureja pravilnik o dodeljevanju Zoisovih štipendij. Tudi ti vlagatelji bodo morali izpolniti vlogo, vendar drugačno in nekoliko bolj obsežno, ter predložiti dokazila o dosežkih in uspehu ter o izpolnjevanju pogojev za posamezen dodatek, če ga bodo uveljavljali.«