Dogovor o plačah v javnem sektorju že aprila?

Dogovor o plačnem sistemu v javnem sektorju bi lahko bil podpisan že aprila ali maja, je na današnjem kongresu Konfederacije sindikatov javnega sektorja povedal minister za javno upravo Gregor Virant.

Objavljeno
22. marec 2007 21.37
Gregor Virant
Ljubljana - Dogovor o plačnem sistemu v javnem sektorju bi lahko bil podpisan že aprila ali maja, je na današnjem kongresu Konfederacije sindikatov javnega sektorja povedal minister za javno upravo Gregor Virant. Na kongresu so potekale tudi volitve novega predsednika konfederacije. Z veliko večino glasov so na to mesto do leta 2010 imenovali Branimirja Štruklja, glavnega tajnika Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture, ki je konfederacijo vodil že od njene ustanovitve pred enim letom.

Sindikalnim predstavnikom najštevilčnejših sindikatov javnega sektorja je Virant danes zagotovil, da bo vlada v trenutku, ko bodo prešli na nov plačni sistem, za odpravo plačnih nesorazmerij namenila ves denar, ki se je doslej natekel v ta namen. Zato se po ministrovem prepričanju ne more zgoditi, da bi kdo v novem sistemu imel nižjo plačo kot doslej, tudi upoštevajoč vse dodatke k plači.

Štrukelj je pred tem nanizal nekaj stališč konfederacije do dogajanj na področju usklajevanja zakona o sistemu plač v javnem sektorju. Izrazil je prepričanje, da je tudi na vladni strani še prostor za pogajanja o tem dogovoru, vendar pa po njegovih besedah sindikate presenečajo vedno nove spremembe zakona, ki zavlačujejo pogajanja.

V konfederaciji pričakujejo, da bodo na mizo dobili spremembe zakona, v katerih bo že vključen končni predlog rešitev, ki bodo urejale plače sodnikov, tožilcev in pravobranilcev. Od vlade si želijo tudi, da bi pokazala več dobre volje pri usklajevanju letošnjega regresa, poleg tega pa vztrajajo, da se v zakonu natančneje določi pogoje za sklenitev kolektivne pogodbe za javni sektor, je danes izpostavil Štrukelj.

Virant je priznal, da je "vedno slabše volje", saj zaposleni v javnem sektorju pričakujejo, da bodo pogajanja o plačnem sistemu čim prej končana, glede na to, da se vlečejo že več let. Izrazil je prepričanje, da če bodo v pogajanjih dosegli sporazum, ne bo težav tudi z uresničevanjem plačnega sistema. "Volja očitno je," je ocenil Virant, ki je poudaril, da so kljub razdeljenosti sindikalne strani na dva pola stališča obojih enakovredna.

"Vlada v teh pogajanjih igra z odprtimi kartami, ponudba je celovita in za vsako delovno mesto se da izračunati, kaj prinaša," je dejal. Nov plačni sistem večini prinaša spremembe na bolje in ni dvoma v to, ali se jim splača preiti na ta sistem, je poudaril minister.

Dotaknil se je tudi zaostritve v pogajanjih, do katere je prišlo s Policijskim sindikatom Slovenije. Glede tega je napovedal, da bo vlada v roku dveh tednov odločila, ali bo vztrajala na izravnavi zaposlenih v razredu, kjer so tudi policisti - med drugim reševalcev, gasilcev, carinikov in vojakov - ali pa bodo pristali na diferenciacijo. A kot pravi, sluti težave, saj bo v vsakem primeru ena skupina nezadovoljna.

Prvi policijski sindikalist Branko Prah je v svojem nastopu poudaril, da bo sindikat vztrajal na svojih stališčih, saj da razlika med delom policistov in ostalih v tem plačnem razredu nedvomno je. Virant je ob tem opozoril, da vlada ni naklonjena razlikovanju, tako se pravosodni minister ne strinja z razlikovanjem med policisti in pazniki v zaporih, minister za obrambo pa ne med policisti in vojaki. Ker je to po besedah Viranta ključno vprašanje, bo o njem odločala vlada in ne sam, čeprav ima določena pogajalska pooblastila.

Konfederacijo sindikatov javnega sektorja je 9. marca lani ustanovilo pet največjih sindikatov javnega sektorja: Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije, Policijski sindikat Slovenije, Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije in Neodvisni sindikat delavcev ljubljanske univerze. Januarja letos se jim je pridružil še Sindikat delavcev v pravosodju.