ZRSZ denar nenamensko trošil in trošil ...

Nadzor v ZRSZ so izvedli, potem ko so prejeli več anonimnih prijav.

Objavljeno
09. oktober 2012 16.50
Posodobljeno
09. oktober 2012 17.23
Ni. Č., Delo.si
Ni. Č., Delo.si

Ljubljana - Ministrstvo za delo je v nadzoru dela zavoda za zaposlovanje v letih 2011 in 2012, ki ga je izvedlo junija letos, ugotovil negospodarno in netransparentno ravnanje ter neskladja v evidencah, poroča Slovenska tiskovna agencija.

Zavod za zaposlovanje ni poročal, kako porablja sredstva, zlasti za programe aktivne politike zaposlovanja, smo pisali v Delu. Očitki o nepravilnostih na zavodu so se le kopičile.

Negospodarno ravnanje so ugotovili pri:

♦ sklepanju novih pogodb o zaposlitvah z obstoječimi zaposlenimi;

Zavod je od začetka leta 2010 sklenil nove pogodbe s 180 zaposlenimi, praviloma za višji plačni razred.

Takšno zaposlovanje je sicer možno, če obstajajo spremenjene okoliščine dela, je dejala državna sekretarka na ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve Patricia Čular, a je bil obseg zaposlitev prevelik.

♦ zavod je nekaterim zaposlenim neupravičeno izplačeval položajni dodatek;

♦ stroških usposabljanja zaposleni;

»V letu 2011 so stroški usposabljanja znašali približno 294.000 evrov. Pri tem izstopajo stroški enodnevnega strokovnega srečanja v Laškem, za katerega je zavod odštel skoraj 37.000 evrov, od tega 7400 evrov za program izobraževanja, okoli 7000 evrov za najem prostorov ter 22.500 evrov za prevoz in gostinske storitve. Sodeč po naročilu smo pričakovali 250 udeležencev, a se je srečanja udeležilo manj oseb,« je dejala Čularjeva.

♦ najemu službenih vozil

Zavod ima v lasti šest vozil, 41 v najemu, za kar letno porabi 181.000 evrov. Ministrstvo ocenjuje, da bi tovrsten strošek lahko bil upravičen, če bo »zavod to izkazoval z zadovoljivim obsegom aktivnosti svojih svetovalcev na terenu«. »Trenutno tega v dejavnosti zavoda ne prepoznamo«, je dejala Čularjeva.

♦ stroških odvetniških storitev;

Zavod je npr. lani odvetnikoma Vidi Gaberc in Radu Bohincu plačal skoraj 40.000 evrov, so ugotovili.

♦ najemanju zunanjih svetovalcev;

Ministrstvo je preverilo en primer najema svetovalke za izvedbo izobraževanja za vodilne delavce, ki je lani prejela skoraj 30.000 evrov, letos do nadzora pa že več kot 30.000 evrov.

Netransparentno ravnanje so ugotovili pri:

♦ objavi prostih delovnih mest za zaposlovanje na zavodu, in sicer tako, da je prijavo oddal le en kandidat, ki je bil kasneje izbran. Ugotovili so tudi primere, ko izbrani kandidati niso izpolnjevali pogojev.

♦ ugotovili so, da akt o sistematizaciji delovnih mest ne omogoča vpogleda v zasedenost delovnih mest po območnih in centralni službi. Zavod mora do konca leta pripraviti novo sistematizacijo, h kateri bo dalo ministrstvo soglasje.

♦ javnih naročilih: zavod je za nekaj obsežnih naročil pridobil le eno ponudbo, ko so bili roki izvedbe naročila nerealno kratki in ko so bila oddana naročila do mejne vrednosti 20.000 evrov.

♦ neskladjih v evidencah javnih naročil.

Na vprašanje, ali bo ministrstvo generalno direktorico zavoda Lučko Žižek pozvalo k odstopu - prejšnja direktorica Marija Poglajen je po opravljenem nadzoru, ki je tudi pokazal nepravilnosti, nato spomladi leta 2010 odstopila -, je Čularjeva odgovorila, da je to direktoričina odločitev.