Dolgi ovinki do okoljske sanacije

Za Celjsko kotlino bo najprej treba z zakonom uskladiti uredbo o nevarnih snoveh.

Objavljeno
27. maj 2014 20.09
Celje
Brane Piano, Celje
Brane Piano, Celje
Celje – Civilne iniciative Celja (CIC) so napovedale prijavo evropski komisiji, ker ministrstvo za kmetijstvo in okolje še vedno ni pripravilo odredbe o razglasitvi Celjske kotline za degradirano območje, čeprav jo je obljubilo že za marec.

Stonex je medtem dobil inženirsko dovoljenje za predelavo izkopov v stari Cinkarni. Odvzeti so bili tudi vzorci na odlagališču v Bukovžlaku, sanacija pa bi lahko stala kar sto milijonov evrov.

Na ministrstvu kot razlog za zamudo pri sprejemanju odredbe navajajo neusklajene predpise. V zakonu o varstvu okolja so določena merila za razvrščanje v degradirano območje in razrede degradiranosti. Območja s posebnim predpisom določi vlada. Šele potem lahko pristojni minister za posamezna območja določi razrede ali stopnje degradiranosti.

Kakor so pojasnili na ministrstvu, sta podlaga za odredbe o razglasitvi Celjske kotline za degradirano območje omenjeni zakon in leta 1996 sprejeta uredba o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednosti nevarnih snovi v tleh. »Težava je v tem, da uredba ne vsebuje vseh meril, ki jih predpisuje zakon. Ministrstvo jo mora spremeniti oziroma dopolniti, in to že poteka. Odredbo, s katero bo Celjska kotlina razvrščena v degradirano okolje, bo izdalo po spremembi uredbe.«

Najprej spremeniti predpise

Na ministrstvu torej štiri leta po tistem, ko so Celjanom obljubili saniranje onesnažene zemlje, ugotavljajo, da morajo najprej spremeniti predpise. Zato pa ni težav s pripravami na sanacijo ilegalnih odlagališč nevarnih odpadkov v Bukovžlaku in stari Cinkarni, saj evropska komisija zaradi njiju proti Sloveniji vodi postopek.

Za ministrstvo so izvajalci v Bukovžlaku že aprila začeli geološke analize ter vzorčenje in analizo zemlje. Rezultati bodo znani v kratkem. Potem bo morda sprožen tudi postopek za ugotavljanje odgovornosti za onesnaženje. Če bodo krivci znani, bodo morali plačati sanacijo, sicer jo bodo plačali lastniki zemljišč. Bo pa to težko. Cvetka Ribarič Lasnik z Inštituta za okolje in prostore ocenjuje, da bi sanacija stala do sto milijonov evrov.

Počasna inšpekcija

Drugo nevarno odlagališče, zaradi katerega nas obravnava evropska komisija, se počasi bliža saniranju. Mestna občina je to za dober milijon evrov naročila podjetju Stonex. Stonex je že dobil inženirsko dovoljenje za metodo obdelave več kot 13.000 kubičnih metrov nevarnih izkopov v stari Cinkarni. Dela bodo začeli v kratkem in morda le malo zamudili sredino julija, ki je skrajni čas za končanje. Izkope bodo presejali, zmešali z vodo in pepelom iz lesne biomase ter jih vrnili v jarke, ki so nastali ob gradnji komunalnih vodov na tem območju.

Počasno pa je odzivanje inšpekcije na odpadke iz stare Cinkarne, letos odkrite na plazu pri celjskem mestnem parku. Za CIC je že aprila analize izdelal Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano. Zato ni mogoče razumeti, zakaj jih inšpekcija za okolje in naravo ne uporabi ter lastniku zemljišča, v tem primeru skladu kmetijskih zemljišč in gozdov, ne izda odločbe, da mora odpadke varno odstraniti. Namesto tega za mestni park inšpekcija zdaj izbira izvajalca za analizo odpadkov.