Dolgotrajno reševanje denacionalizacijskih postopkov

V postopkih denacionalizacije je nekončanih še dobrih 1200 denacionalizacijskih zadev. Zamujajo pa nekatera ministrstva: lani je ministrstvo za okolje rešilo le šest primerov.

Objavljeno
10. februar 2007 08.05
Ljubljana – Ministrstvo za pravosodje ugotavlja, da se število pravnomočno rešenih denacionalizacijskih zadev iz meseca v mesec povečuje. V zadnjih treh mesecih preteklega leta so rešili še 208 zadev, tako jih je skupaj končanih že 36.229, kar predstavlja 94,3 odstotka vseh. Na upravnih enotah (UE) je ostalo še 1211 zadev; največ še vedno na UE Ljubljana, in sicer 360, sledijo Maribor (124), Kranj (73) in Radovljica (42).

Na nekaterih UE, ki imajo manj nerešenih zadev, pa se to število vsako četrtletje povečuje. Razlog je v zadevah, ki jih prejemajo z druge stopnje v vnovično obravnavo, ker ministrstva redko odločajo sama. Največ nerešenih primerov je na področju vračanja kmetijskih zemljišč, gozdov in kmetijskih gospodarstev (626), na področju vračanja stanovanjskih hiš jih je ostalo še 471, na področju zasebnih gospodarskih podjetij pa 114 zadev.

Ministrstvo za kulturo, ki na prvi stopnji odloča o vrnitvi odvzetega premoženja, čaka še 108 zadev. V zadnjih treh mesecih so jih rešili le enajst, čeprav jim je vlada naložila, da bi morali o vseh odločiti do konca lanskega septembra. Glede na dosedanjo hitrost obravnave bi ministrstvo za kulturo potrebovalo za vse postopke še najmanj tri leta. Ministrstvo za okolje ima še tri nerešene zadeve, čeprav bi po sklepu vlade moralo vse končati do konca lanskega maja. Lani je rešilo le šest zadev.

Več o tem preberite v tiskanem Delu.