Določili tretji predmet

Na Ministrstvu za šolstvo in šport so glede na geografsko lego in velikostjo osnovnih šol določili tretji predmet iz nacionalnega preverjanja znanja. Največ učencev bo tako preverjanih iz predmeta tuji jezik.

Objavljeno
15. marec 2007 15.10
Ljubljana - Minister za šolstvo in šport Milan Zver je danes s sklepom določil, iz katerega tretjega predmeta bodo posamezne osnovne šole opravile nacionalno preverjanje znanja (NPZ). Razvrstitev šol je pripravil Državni izpitni center (RIC), vzorčenje pa je potekalo po načelu slučajnega razvrščanja šol v skupine. Pri tem so upoštevali geografsko razporeditev po slovenskih statističnih regijah in velikost šol, saj sta oba dejavnika po izsledkih raziskav posredno lahko povezana z dosežki učencev, so pojasnili na RIC.

Na RIC menijo, da je z upoštevanjem geografske razporeditve po slovenskih statističnih regijah in velikosti šol mogoče pridobiti bolj uravnotežene skupine šol, na katerih učenci opravljajo NPZ iz določenega tretjega predmeta, in s tem kakovostnejše podatke za povprečne dosežke učencev na nacionalni ravni pri vseh štirih predmetih skupaj.

NPZ iz tujega jezika (angleščine ali nemščine) bo sicer potekalo na 133 šolah, pisalo jih bo 5606 učencev, zgodovino bo pisalo 4444 učencev na 113 šolah, fiziko 4650 učencev na 114 šolah ter kemijo 5080 učencev na 121 šolah, so še pojasnili na RIC.

Učenci 9. razreda bodo preizkus iz tretjega predmeta glede na časovni razpored izvedbe NPZ, ki je objavljen na spletni strani šolskega ministrstva, opravljali 7. maja.

Drugačno izbiro tretjega predmeta na nacionalnih preverjanjih znanja narekuje maja lani sprejeta novela zakona o osnovni šoli. Minister štiri predmete izbere izmed obveznih predmetov 8. in 9. razreda po predhodni pripravi štirih vzorcev, ki odgovarjajo celotni populaciji, ter nato marca posameznim šolam določi, iz katerega od teh bodo opravile preizkus.

Znanje osnovnošolcev se s tovrstnim preizkusom preverja ob koncu drugega in tretjega obdobja, vendar je v 6. razredu prostovoljno, v 9. razredu pa obvezno za vse učence. Učenci 6. razreda lahko tako NPZ opravljajo iz maternega jezika, matematike in tujega jezika, devetletkarji pa poleg tretjega predmeta prav tako iz maternega jezika in matematike.

Strokovni svet o dopolnjeni noveli zakona o osnovni šoli


Strokovni svet za splošno izobraževanje bo danes ponovno odločal o predlogu novele zakona o osnovni šoli. Kot so sporočili z ministrstva za šolstvo in šport, so predlog novele dopolnili tako, da je njegova vsebina v skladu z odločitvami strokovnega sveta z njegove zadnje seje. O podrobnostih dopolnjenega predloga pa niso želeli govoriti, ker bodo predstavljene na sami seji.