Dom starostnikov naprodaj za 2,3 milijona evrov

Stavbar IGM poskuša prodati 75-odstotni delež v družbi Sončni dom.

Objavljeno
16. avgust 2013 19.02
Sončni dom, 16.8.2013, Maribor
Miha Rubin, Maribor
Miha Rubin, Maribor
Maribor – Podjetje Stavbar IGM iz Hoč poskuša ponovno prodati svoj 75-odstotni delež v družbi Sončni dom, ki ima v lasti istoimenski dom starostnikov v Mariboru. Izklicna cena je 2,3 milijona evrov. »Interes je,« pravi direktorica Stavbarja IGM Barbara Kos.

Za odprodajo 75-odstotnega deleža Sončnega doma si Stavbar IGM, ki je v prisilni poravnavi, njegov lastnik pa je Primorje v stečaju, prizadeva že več let; kupca so iskali že leta 2009, a pogovori s potencialnimi ponudniki, med katerimi je bil tudi konzorcij podjetij iz Avstrije, takrat niso pripeljali do prodaje. Zdaj Stavbar, ki se ukvarja s proizvodnjo gradbenih materialov (betona in betonskih izdelkov), zbira nezavezujoče ponudbe za Sončni dom.

»To je kakovostno premoženje. Ponudbe zbiramo še do ponedeljka. Ker rok še ni potekel, ne moremo govoriti o že prispelih,« je dejala Barbara Kos, ki pravi da so se za prodajo odločili, ker upravljanje domov starostnikov ni njihova primarna dejavnost, s kupnino pa bi lahko poravnali pomemben del finančnih obveznosti Stavbarja IGM.

Na njegov delež v Sončnem domu je po sklepu mariborskega sodišča vpisana zastavna pravica v korist družbe Hypo Leasing Maribor. Kosova je dejala, da imajo soglasje Hypa, da opravijo zbiranje ponudb za prodajo poslovnega deleža, »katerega odsvojitev bo po sklenitvi ustreznega pravnega posla tudi izvedena«.

Prodaja ne bo vplivala na status doma

Sončni dom je zasebni dom starostnikov s koncesijo ministrstva za delo, družino in socialne zadeve morebitna sprememba lastnika pa ne bi vplivala na status doma, je povedala strokovna direktorica Tatjana Ribič. Pravi, da imajo 161 stanovalcev, šest mest je prostorih. Sončni dom so na Pobrežju v Mariboru odprli marca 2002; uredili so ga v zgradbi nekdanjega samskega doma, ki jo je lastnik Stavbar iz Hoč popolnoma obnovil. Za to naložbo so se odločili, ker so samski domovi zaradi recesije v gradbeništvu izgubili svoj nekdanji pomen in so zanje iskali nove vsebine.

A pozneje je hoško podjetje, v katerem je zdaj zaposlenih 110 delavcev, zašlo v finančne težave; v postopku prisilne poravnave je od aprila lani, leta 2012 pa je Stavbar IGM posloval s 555.510 evri izgube. Upoštevaje še finančne obveznosti pri bankah je razumljivo, da je bil maja sprejet dogovor o nujni odprodaji finančne naložbe v dom starostnikov Sončni dom.

Ob Stavbarju IGM je 25-odstotni lastnik Sončnega doma družba GIC Gradnje iz Rogaške Slatine, ki ima na podlagi družbene pogodbe dogovorjeno predkupno pravico za Stavbarjev delež. »Za zdaj ne moremo reči, da nas nakup zanima ali da nas ne zanima,« so povedali v podjetju GIC Gradnje in dodali, da bo morebitni novi lastnik družbe poleg Sončnega doma dobil tudi obveznosti plačila preostanka dolga lizinga za to stavbo.

Plače sproti poravnavajo

Direktorica Barbara Kos je povedala, da je Stavbar IGM uspešno izpeljal glavni postopek prisilne poravnave, prav tako sledi ciljem iz načrta finančnega prestrukturiranja. »Družba je likvidna, v celoti je poravnala vse prednostne terjatve iz naslova odpravnin odpuščenim delavcem in vse dospele obveznosti do delavcev iz naslova prispevkov in zaostalih plač. Plače zaposlenim, obveznosti do institucij ter obveznosti do dobaviteljev poravnavamo redno,« pravi Kosova.