Doma naj ostanejo le oboleli otroci

Ob upoštevanju higienskih priporočil stroka in Ministrstvo za šolstvo in šport priporočajo, da doma ostanejo le oboleli otroci, zdravi otroci pa naj se udeležujejo pouka, vzgojno-izobraževalni proces pa naj se povsod normalno nadaljuje.

Objavljeno
18. september 2009 18.12
Ba.P.
Ba.P.
Ljubljana - Ministrstvo za šolstvo in šport dnevno spremlja razmere obolevnosti v vseh slovenskih vzgojno-izobraževalnih zavodih. Pojave gripe in gripi podobnih obolenj je pričakovati tudi v bodoče, zato je izrednega pomena, da vzgojno-izobraževalni zavodi še naprej dosledno upoštevajo priporočila epidemiologov iz zavodov za zdravstveno varstvo, Inštituta za varovanje zdravja in zdravstvene službe.

Ministrstvo za šolstvo in šport je že v zadnjem tednu avgusta, pred začetkom šolskega leta, sklicalo posvete z ravnatelji vseh vzgojno-izobraževalnih zavodov v Sloveniji, kjer so jim predstavniki Inštituta za varovanje zdravja posredovali informacije v zvezi s pandemsko gripo, v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje pa so prejeli informativne materiale s preventivnimi nasveti.

Prav tako je v sredo, 16. septembra 2009, Ministrstvo za šolstvo in šport vsem zavodom posredovalo tudi okrožnico z napotki za pripravo načrta zagotavljanja kontinuiranega dela v vzgojno-izobraževalnih zavodih v času pandemije gripe.

Ob upoštevanju higienskih priporočil stroka in Ministrstvo za šolstvo in šport priporočajo, da doma ostanejo le oboleli otroci, zdravi otroci pa naj se udeležujejo pouka, vzgojno-izobraževalni proces pa naj se povsod normalno nadaljuje. Še posebej je pomembno, da vodstva zavodov in osebje dosledno upoštevajo navodila in smernice Inštituta za varovanje zdravja.

Z upoštevanjem vseh navodil lahko omejimo širjenje kroženja virusa, povsem pa se ga ne da ustaviti. Zato na Ministrstvu za šolstvo in šport pričakujejo, da bodo v prihodnje podobne dogodke kot ta teden na Osnovni šoli Polzela zabeležili tudi drugi vzgojno-izobraževalni zavodi po Sloveniji. Zdravstvena služba bo pozorno spremljala razmere v teh zavodih, svetovala predstavnikom šol in staršem.

V bodoče bodo regionalni epidemiologi po prejemu obvestila o pojavu povečanega števila obolelih otrok v vzgojno-izobraževalnih zavodih kontaktirali šolskega zdravnika, pediatra ali družinskega zdravnika. Ta bo bris odvzel le pri enem ali dveh otrocih, ki kažeta znake okužbe na gripo. Če se bo laboratorijsko potrdila prisotnost pandemskega virusa, bodo izbrani zdravniki ostale obolele otroke, ki imajo podobne bolezenske znake, obravnavali kot da prebolevajo gripo.

Po dosedanjih podatkih zdravstvene službe bolezen še vedno poteka v blagi obliki, z znaki in simptomi, ki so značilni za sezonsko gripo in gripi podobnim boleznim.